50. rokov Banského múzea v prírode

50. rokov Banského múzea v prírode

Pri príležitosti výročia otvorenia podzemnej časti BMP, pripravilo Slovenské banské múzeum sériu špeciálnych podujatí:

20. apríla 2024 (sobota): Od Terezky do Huty (Vychádzka po montánnom dedičstve BŠ –   komentovaná vychádzka od Terézia šachty, cez BMP, portál Svätotrojičnej štôlne až do Dolnej huty) s lektormi Lubomírom Lužinom a Petrom Orčíkom. 
Komentovaná vychádzka začne v areáli Terézia šachty (SBM) na Hornej Rovni, kde účastníci budú môcť vidieť pozostatky povrchového dobývania nerastného bohatstva (tzv. pingy), pri ktorých v neskoršom období bola vybudovaná aj šachta Terézia (305 m). Účastníci sa po lesných cestách presunú popri Weiden šachte do areálu šachty Ondrej, odkiaľ budú pokračovať dole dolinou popri šachte Žigmund k ústiu Svätotrojičnej štôlne. Vychádzka bude končiť v areáli Dolnej Huty. 

3. mája 2024 (piatok): Záblesky z cesty časom – otvorenie výstavy BMP na fotografiách (výstava pri príležitosti 50. výročia prevádzky BMP) Autor a kurátor výstavy: Lubomír Lužina. 
Výstava na 25 tabuliach prezentuje 50 fotografií zachytávajúcich históriu BMP (výstavbu, renováciu, významné udalosti, organizované podujatia alebo aj prírodné nešťastia). Fotografie sú prevažne z archívu SBM. Výstava bude inštalovaná v areáli BMP, v termíne od mája do októbra 2024. 

18. mája 2024 (sobota): Noc múzeí a galérií – Šichta s baníkom na skanzene (diskusia o práci v banskoštiavnickom podzemí s tými, čo tam skutočne pracovali)
Bývalí zamestnanci banských podnikov, budú v expozíciách BMP (povrchovej aj podzemnej) informovať návštevníkov o technikom vybavení bane, s ktorým v minulosti pracovali a prostredníctvom vlastných skúseností a zážitkov priblížia prácu baníka.  

31. mája 2024 (piatok): Detský šachtág – podujatie k MDD 
V spolupráci s materskými a základnými školami sa vytvorí detská verzia šachtágu, detský účastníci predvedú nielen organizovanú formu baníckeho podujatia, ale budú si môcť vyskúšať tradičné súťaženie na šachtágu, ktoré sa hravou formou prispôsobí ich vekovej kategórii.

15. júna 2024 (sobota): Osudy historického kompresoru Pokorny & Wittekind z Grétle 
Prednáška Lukáša Pateru o exponáte, ktorý je umiestnený v BMP, ktorá sa bude konať priamo na mieste jeho inštalácie v múzeu, v priestore tzv. kompresorovne.

26. a 27. júna 2024 (streda a štvrtok): GREEN MISSION / ZELENÁ MISIA – podujatia v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy” zahrňujúce verejné prednášky a exkurzie. 

24. augusta 2024 (sobota): Bartolomejský šachtág – tradičné banícke podujatie pripravené v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom.  

7. septembra 2024 (sobota): Od Terezky do Huty – vychádzka po montánnom dedičstve BŠ - komentovaná vychádzka od Terézia šachty, cez BMP, portál Svätotrojičnej štôlne až do Dolnej huty).

8. septembra 2024 (nedeľa): Prednáška 50. rokov prevádzky BMP – prednáška o histórii skanzenu.  Prednášajúci: Peter Orčík.