Smolník

Smolník

Bývalé významné banské mesto na juhu Spiša. Smolník sa preslávil ako bohaté ložisko medených rúd. V roku 1327 sa Smolník stal slobodným kráľovským banským mestom. V 14. storočí sa stal sídlom banskej komory. Banský podnik patril medzi najvýnosnejšie v Uhorsku. V meste pôsobila aj kráľovská mincovňa. V 18. storočí tu pôsobila aj banícka škola, sídlil tu banský súd, inšpektorát a mesto bolo významným administratívnym centom spišského baníctva. Od 19. storočia začala banská činnosť upadať. V roku 1872 bol v Smolníku postavený závod na výrobu cigár. Železorudné bane v Smolníku fungovali do roku 1989. V rokoch 1990-1992 prebehla likvidácia banských zariadení, podnik sa preorientoval na strojársku a drevársku činnosť.