Rozália, Hodruša

Rozália, Hodruša

Dňa 10.mája 2024 časť vedecko-výskumného tímu múzea využila príležitosť a sfárala do bane Rozália v Hodruši. Účelom bolo oboznámenie sa s autentickými priestormi poslednej hlbinnej rudnej bane na Slovensku, fotodokumentácia baníckej práce a zber geologických zbierok.

Ložisko Pb, Zn, Cu, Au, Ag rúd na bani Rozália ležív centrálnej časti štiavnického stratovulkánu.  Patrí k typickým nízkosulfidizačným epitermálnym ložiskám so zvýšeným podielom sulfidov. Zrudnenie sa nachádza v pyroxenickom andezite, ktorý je lokálne silne pyritizovaný, prekremenený až silne impregnovaný kremeňom. Rúbaninu tvorí kremenná žilovina s polymetalickým zrudnením, s obsahom drahých kovov a prímesou okolitej horniny.

Obsah kovov Pb-Zn-Cu dosahuje vo vsádzke približne 0,7 až 1,5 %. Zlato vystupuje vo forme zrnitých agregátov až tenkých drôtikov v sulfidoch, kremeni a miestami aj v karbonátoch vo veľkosti od niekoľko mikrónov až do veľkosti 1 až 2 mm. Striebro je prítomné najmä ako prímes v zlate a elektre, ale tvorí tiež samostatné minerály, ktoré vystupujú v žilách v asociácii so sulfidmi.
Prvú písomnú zmienku o bani Rozália nachádzame v roku 1630, ako o štôlni Katarína v Hoelle pri starom tajchu . Spomenutá bola aj roku 1659, kedy sa v nej podľa zápisu ťažila ‚svetlá strieborná ruda‘.V roku 1801 sa ťažba v štôlni – tentokrát už pod menom Rozália oživila; spomína sa dobývanie medenej rudy. Netrvalo však zrejme dlho.

V roku 1951 začali Rudné Bane štátny podnik z Dolnej štôlne Rozália štôlne raziť po žile 1. úklonnú šachtu z 0. na 8. obzor na úroveň Hodrušskej Dedičnej štôlne, ktorá bola od svojho ústia až po Rozália baňu tiež obnovená ako dopravná štôlňa. Od roku 1958 do roku 1964 sa razila 2. úklonná šachta z 8. na 14. obzor na úroveň Voznickej Dedičnej štôlne. Zároveň týmto rokom začala riadna ťažba medených rúd, ktorá pokračovala so striedavým úspechom až do roku 1990, kedy bola ukončená pre vyčerpanosť žily nad 14. obzorom. O žile Rozálke je však známe, že pokračuje do značnej hĺbky tak sa podarilo overiť  drahokovové zrudnenie Rozália Sever. Tieto rudy sa dodnes ťažia a spracovávajú na polymetalický koncentrát so zvýšeným obsahom drahých kovov.

Zdroj : Slovenská banská, spol. s r.o., Karsten Ivan 
Text a Foto : Lubo Lužina