2022

2022

Dvojvernisáž v GaJK, Rádio Devín, 25.8.2022:
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/301125/dvojvernisaz-v-galerii-jozefa-kollara-v-banskej-stiavnici?fbclid=IwAR38EzRROMZBqbR_RZlrm1RXmETGjK2rqhflavu7Lhz3xIUfUhcsL2Vzdds

Rozhovor s Lýdiou Pribišovou, Matejom Gavulom a Silviou Herianovou o aktuálnych výstavách v GaJK, 30.6.2022:
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/296510/aktualne-vystavy-v-galerii-jozefa-kollara?fbclid=IwAR3JBcU8ACUBf9rI36OyDsK6gJM_69T5t6Is47otf5Qy-O9AUGbdumZNJAw

Eglé Budvytyté v GaJK, Štiavnické noviny č. 23, 2022

Tiché správy Zeme, Štiavnické noviny č. 22, 2022

Rozhovor s Evou Ďurovec o výstave Vojnový denník, 2.6.2022: 
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/293737/komentovana-prehliadka-a-autorske-citanie-evy-durovec-v-galerii-jozefa-kollara

Článok o Alžbete Gwerkovej-Göllnerovej a výskume Anny Gruskovej v Denníku N, 25.5.2022:
https://dennikn.sk/2865801/jej-myslienky-boli-prevratne-gwerkova-gollnerova-pred-osemdesiatimi-rokmi-radila-zenam-ako-byt-demokratkami/

Nové formy myšlienkových máp (autorské čítanie z knihy Evy Ďurovec), Štiavnické noviny č.19, 2022

Noc múzeí a galérií v GaJK, Štiavnické noviny č. 18, 2022

Vernisáž výstavy Viktórie Revickej: Kvasný pohyb, Rádio Devín, 5.5.2022
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/290952/v-galerii-jozefa-kollara-pripravuju-video-performance-kvasny-pohyb

Vernisáž výstavy Viktória Revická - Kvasný pohyb, Štiavnické noviny č. 17, 2022

Kollárova Štiavnica, Štiavnické noviny č. 15, 2022

Výstava Evy Ďurovec: Vojnový denník a Žofie Dubovej: Miesta mimo ciest s Máriou Janušovou, Rádio Devín, 7.4.2022
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/288195/pozvanka-do-galerie-tri-nove-vystavy-v-banskej-stiavnici

Dvojvernisáž výstav - Žofia Dubová a Eva Ďurovec, Štiavnické noviny č. 11, 2022

O výstave Praskliny, Kultúrny denník, Rádio Devín, 11.2.2022:
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/282829/praskliny-v-tvorbe-rozhovor-s-etelou-farkasovou-ninou-vidovencovou-a-luciou-kupcovou 

Aktuality z GaJK, Štiavnické noviny č. 4, 2022

Komentovaná prehliadka výstavy E. Gwerka, Štianvické noviny č. 4, 2022

Rozhovor s riaditeľkou SBM Zuzanou Denkovou, artalk.cz, 2.2.2022:
https://artalk.cz/2022/02/02/zuzana-denkova-postavit-sa-ku-klimatickej-krize-celom/ 

Matúš Lányi a Edmund Gwerk, Štiavnické noviny č. 3, 2022

Videopozvánka k výstave Edmunda Gwerka, Kultúra.sk, RTVS, 23:59 - 25:14 min.:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14625/302779?fbclid=IwAR3qAvh4p8_wAdsjbC7EtRWOl-Yo8dLyPneMJj1GpH8rTHU-swgkp52GquY#1439