Klopačky

Klopačky

Klopačky boli v minulosti vežovité stavby na vyvýšenom mieste, ktoré slúžili na zvolávanie baníkov na pracovnú zmenu. V hornej časti veže bývala umiestnená jednoduchá drevená doska, na ktorú sa udieralo (klopalo) dreveným kladivom. Pre lepšie šírenie zvuku boli na doske vyvŕtané pozdĺžne dierky. Rôzne spôsoby klopania znamenali pre baníkov a obyvateľov banských lokalít rôzne upozornenia, signály. Oznamovali čas fárania, ale aj banské nešťastia, požiar, blížiace sa nepriateľské vojsko, poradu, slávnosť alebo pohreb baníka. Do súčasnosti je na Slovensku zachovaných pravdepodobne len 7 klopačiek (Banská Štiavnica, Hodruša, Špania Dolina, Kremnica, Prešov – Solivar, Hnilčík, Liptovský Hrádok).