08.11.2022 Johana Merta - Povrchová ťažba

START UP

Vernisáž výstavy: 18.11.2022, 18.00
Trvanie výstavy: 19.11.2022 – 30.4.2023
Miesto konania: START UP, Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica
Organizátor výstavy: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Partneri: Banskobystrický samosprávny kraj, Chateau Topoľčianky, Banícky spevokol Štiavničan

Johana Merta pracuje komplexně s prostorem Start up i se strukturami instituce muzea. Během svého rezidenčního pobytu se seznamovala se sbírkami i s pracovníky SBM. Těžila ze zkušeností odborníků, protože jak sama přiznává “klíč ke krajině jsou lidé”. Pracuje s předměty typickými pro práci horníků jako se symboly lidské existence. Pokud by každá lampa zastupovala jednoho horníka a každý kámen jeho/jejich úsilí, tak nás autorka vybízí k hodnocení jejich životního nasazení. Nutno zmínit, že horníci se díky svému společenskému postavení a zaslíbení se vyčerpávající hluboké těžbě stali svobodnými lidmi. 

Finální autorská instalace je kombinací exponátů zapůjčených z depozitů muzea s autorčinými nálezy, které sbírala v průběhu její rezidence v BŠ a je doplněna objekty z její dřívější i současné tvorby. Vystavit místní chloubu vedle místního odpadu považuje autorka za konfrontační, ale oboje je důležitou součástí našeho lidského příběhu. Každý moment, kdy se snažíme k něčemu proniknout “více do hloubky”, může být chvíle vhodná pro rekapitulaci a hledání vnitřních motivací, narážíme ovšem na limity a poškození našich osobností.

Ekologicky a sociologicky uvažující projekt Povrchová těžba je pro autorku metafora současného života v globálním měřítku o naší zranitelné mentalitě a utváření sebehodnoty. Kritické a poetické myšlení autorky je zde vizuálně zpracováno v kombinacích jednotlivých předmětů, například porcelánový kámen jako odkaz na křehkost života. Kolážemi žen/hor ztvárňuje vytěžování krajin jako bytostí. V současných stálých expozicích muzea nenajdeme zmínky o ženách hornicích, tato kapitola historie není prezentovaná jinak než ústy průvodce, ale aspoň za to můžeme být vděčné... Vždy podléhal obraz minulosti a rovnosti interpretaci.  

Koláže vznikly při její první návštěvě Banskej Štiavnice v roce 2011, kdy ještě studovala u místního umělce Svätopluka Mikyty. Tehdy pracovala s tématem kamene jako zástupným symbolem pro jedinečnost a hodnotu každého obyčejného kusu. Touto výstavou se vrací k dřívějším myšlenkám a posouvá je dál do vztahu k povrchnosti, tedy k problému formy a posuzování skrze ni. Povrchní soud je past, která podle autorky do velké míry určuje míru odcizení našich vztahů. Fenomén povrchního soudu je zde zastoupen pozlátkem celého prostoru i definován citátem: “A už vůbec nemluvím o tom, že by ani jen trochu nebyla schopná poznat hodnotu nálezu, protože všechno současné považuje za odpad.”

Sociální aspekt výstavy má zde nejdůležitější úlohu. Merta se snaží navazovat vztahy, vybízí tak k rozhovoru jako nejhodnotnější lidské tvořivé činnosti. Každý pozorovatel má výsadu čerpat ze své životní zkušenosti a autorka záměrně nepojmenovává jednotlivé části instalace pro možnost svobodných úvah. Ale uvědomuje si nutnost vést rozhovor a považuje ho za výsledek své práce. Všichni víme, jak je potřebné se sdílet a komunikovat. 

Autorský projekt Povrchová těžba ohledává rozměr spolupráce a potřeb zabezpečit sociální prostředí. Zlatou kapli je tedy možné vnímat jako čistě estetizované prostředí, ale zlatá folie nese sama další význam, který se dotýká vztahu umělce a galerijního provozu a tím je zajištění existence. Fólie je termoizolační materiál používaný pro udržení lidské tělesné teploty a zamezení její ztráty, běžně se používá při poskytování první pomoci záchrannou zdravotní službou. Merta vnímá reciproční vztah galerie a umělce jako nutnost pro fungování uměleckého provozu a naznačuje tak tíhu, ve které se kulturní sektor už několik let nachází.

Johana Merta studovala výstavnictví, performanci, intermedia a kresbu a grafiku, absolvovala roku 2017. Je pro ni přirozené s touto různorodostí pracovat a používat ji i pro experiment, který je důležitým prvkem její tvorby. Merta pochází z Brna, žije ve Skutči. Je matkou tří dětí, opylařkou a zpěvačkou.

Text: Johana Merta
Foto: Beata Babiaková

Partneri výstavy: Chateau Topoľčianky, banícky spevokol Štiavničan

S FINANČNOU PODPOROU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Článok môžete komentovať ...