Archív výstav

Archív výstav

Eglė Budvytytė - Songs from the Compost: Mutating Bodies, Imploding Stars

Piesne z kompostu: mutujúce telá, implodujúce hviezdy  

viac 15.06.2022

Žofia Dubová: Miesta mimo ciest

Veľká sála galérie

viac 21.03.2022

Eva Ďurovec: Vojnový denník

Pod klenbami, Galéria Jozefa Kollára

viac 21.03.2022

Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy

Veľká sála galérie

viac 10.10.2021

Piesky mikrosveta

Veľká sála 

viac 25.06.2021

Martin Piaček: SAD. Stručný archív daru

Výstava je ne-reprezentatívny model sadu, ktorý zachytáva jeho rôzne aspekty a drobné črty v podobe multimediálnej inštalácie. 

viac 25.01.2021