Archív výstav

Archív výstav

MAREK KVETAN - PETRUS

VEĽKÁ SÁLA

viac 31.05.2023

Eglė Budvytytė - Songs from the Compost: Mutating Bodies, Imploding Stars

Piesne z kompostu: mutujúce telá, implodujúce hviezdy  

viac 15.06.2022

Tiché správy Zeme

 Pod klenbami

viac 15.06.2022