Európsky klimatický pakt

Európsky klimatický pakt

Slovenské banské múzeum sa stalo ambasádorom Európskeho klimatického paktu. Zapojilo sa tak do výzvy do boja za našu klímu a životné prostredie, prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť a budovanie lepšej budúcnosti pre všetkých. Do ECP sa môžu zapojiť jednotlivci a organizácie (https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_sk). Úvodné online stretnutie, počas ktorého sa účastníkom prihovorila prezidentka Zuzana Čaputová, prebehlo za účasti viacerých aktivistov na individuálnej i celospoločenskej úrovni. Medzi prizvanými boli štátny tajomník MŽP Juraj Smatana, klimatológ Jozef Pecho, klimatickí aktivisti Marta Fandlová a Michal Sabo a mnohí ďalší. Hlavným nástrojom tejto aktivity je motivovať a inšpirovať, preto aj SBM Vás bude prostredníctvom sociálnych sietí naďalej informovať o opatreniach zameraných na zníženie svojej uhlíkovej stopy a programe, ktorého významnú oblasť bude i naďalej predstavovať enviromentálna výchova.