Európsky klimatický pakt

Európsky klimatický pakt

Slovenské banské múzeum sa stalo ambasádorom Európskeho klimatického paktu. Zapojilo sa tak do výzvy do boja za našu klímu a životné prostredie, prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť a budovanie lepšej budúcnosti pre všetkých. Do ECP sa môžu zapojiť jednotlivci a organizácie (https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_sk). Úvodné online stretnutie, počas ktorého sa účastníkom prihovorila prezidentka Zuzana Čaputová, prebehlo za účasti viacerých aktivistov na individuálnej i celospoločenskej úrovni. Medzi prizvanými boli štátny tajomník MŽP Juraj Smatana, klimatológ Jozef Pecho, klimatickí aktivisti Marta Fandlová a Michal Sabo a mnohí ďalší. Hlavným nástrojom tejto aktivity je motivovať a inšpirovať, preto aj SBM Vás bude prostredníctvom sociálnych sietí naďalej informovať o opatreniach zameraných na zníženie svojej uhlíkovej stopy a programe, ktorého významnú oblasť bude i naďalej predstavovať enviromentálna výchova.

Ako múzeum v roli klimatického ambasádora sme sa zaviazali k niektorým aktivitám a opatreniam, ktoré sa nám počas roka 2022 darilo napĺňať.
Slovenské banské múzeum je od roku 2021 ambasádorom Európskeho klimatického paktu.
Našim cieľom je znižovať uhlíkovú stopu múzea, stať sa príkladnou inštitúciou vo vzťahu k životnému prostrediu, byť ZELENÝM MÚZEOM.

ZELENÉ MÚZEUM