Baňa Handlová - elektráreň

Baňa Handlová - elektráreň

História  handlovského banského a energetického priemyslu sa  píše od začiatku 20. storočia. V roku 1909 sa v Bani Handlová začalo hlbinne ťažiť hnedé uhlie a už v rokoch 1910 - 1914 bola v banskom areáli vybudovaná  silocentrála, teda viacúčelové energetické zariadenie, ktoré spaľovalo menejhodnotné uhlie. 

V roku 1929 bol vybudovaný nový vysoko výkonný turbogenerátor, ktorý zvýšil výkon elektrárne na 10 MW a umožnil zásobovať energiou nielen okolie Handlovej, Prievidzu a Stredoslovenské elektrárne, ale aj Spojené elektrárne severozápadného Slovenska. Elektráreň Handlová, ktorá po prestavbe v rokoch 1938 až 1941 zvýšila výkon až na 35 MW, zostala najväčšou a najmodernejšou tepelnou elektrárňou na Slovensku až do roku 1953, kým neotvorili elektráreň v Novákoch.

O rok nato sa stala handlovská elektráreň pobočným závodom Elektrárne Nováky a od roku 1970 začala dodávať teplo aj pre mesto Handlová. V roku 1982 však došlo k požiaru chladiacej veže a výroba elektrickej energie, ktorá trvala 70 rokov, skončila. Produkovala sa už len technologická para a teplo pre Handlovú.

Ochrana životného prostredia
Nasledujúce dve dekády, počnúc rokom 1987, priniesli viacero pozitívnych zmien: do prevádzky bol uvedený nový komín vysoký 115 metrov s elektrostatickými odlučovačmi popolčeka s účinnosťou až 99,8 %, vybudovala sa strednotlaková plynová prípojka umožňujúca úplnú plynofikáciu teplárne a na kotly K5 a K6 s práškovými kúreniskami boli nainštalované prídavné zapaľovacie a stabilizačné horáky na zemný plyn. V letnom období sa pri prevádzke kotlov pri nižších výkonoch začalo uprednostňovať spaľovanie zemného plynu pred uhlím.

Všetky spomínané zmeny sa udiali hlavne kvôli potrebe vyrábať tepelnú energiu ekologickým spôsobom. Snaha chrániť životné prostredie bola zavŕšená v roku 2005, keď sa zrealizovala výstavba drevoštiepkového kotla VESKO-B s výkonom 3,0MW a elektráreň začala využívať na výrobu tepla biomasu.

10. november 2021, Ing. Lubomír Lužina a Bc. Peter Orčík 

FOTO: Lubo Lužina

01 – 15 - Stará elektráreň (1937)
16 – 20 – Hala poslednej technológie, kotol VESKO-B (2005)