Povinné zverejňované informácie

Povinné zverejňované informácie

Centrálna evidencia majetku: http://www.majetokstatu.sk