Montánna archeológia

Montánna archeológia

Archeologická lokalita Staré mesto alebo Glanzenberg  (Ligotavá hora, Baňa) zaberá plochu cca. 5 ha a je situovaná nad mestom. V terénne je viditeľný zemný val a hradobný múr, ktoré v minulosti zabezpečovali vojenskú ochranu areálu. V období stredoveku tu sídlil kráľovský správca baní, zároveň tam boli postavené menšie objekty banských a hutníckych prevádzok (dom skúšača kvality vyťaženej rudy) a tiež hradobná kaplnka. Archeologický výskum lokality sa začal v roku 1956 pod vedením Dr. Belu Polla. Od roku 1981 do súčasnosti výskum vedie PhDr. Jozef Labuda, CSc.