Ing. Eva Hurtišová, PhD.

Ing. Eva Hurtišová, PhD.

pedagogsbm@gmail.com
+421 45 694  94 49
Odbor marketingu, propagácie a environmentálnej výchovy


Som absolventkou inžinierskeho štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene, kde som v roku 2009 ukončila štúdium v odbore Ekológia krajiny a ochrana biodiverzity. Počas vysokoškolského štúdia som v rokoch 2007 - 2009 absolvovala Doplnkové pedagogické štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2013 som úspešne ukončila tretí stupeň vysokoškolského vzdelania na Technickej univerzite vo Zvolene, v odbore Všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií. Z tohto štúdia som získala titul PhD. Od roku 2015 som sedem rokov pracovala v Slovenskom banskom múzeu ako lektorka pre expozíciu Baníctvo na Slovensku v Kammerhofe a mineralogickú expozíciu v Berggerichte. Po prerušení pracovného pomeru v roku 2023 som sa opäť vrátila do Slovenského banského múzea, kde od júna 2024 pracujem na pozícii múzejnej pedagogičky.