VEĽKONOČNÉ DIELNIČKY v Kammerhofe, 12.-13.apríl 2019.

Tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe zamerané na predveľkonočné tvorenie.

viac 15.03.2019

Svetový deň vody v Slovenskom banskom múzeu

Svetový deň vody v Kammerhofe a v expozícii v Handlovej.

viac 12.03.2019

Plenér: Urban legends

Výtvarné kurzy plenéristickej maľby-prihláste sa!

viac 08.03.2019

Výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas vyhlásená!

21. ročník výtvarnej súťaže s environmentálnou tematikou

viac 04.03.2019