Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

Slovenské banské múzeum ponúka možnosť zapojiť sa do jeho činnosti aj prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti.

Zoznam ponúkaných činností nájdete na stránke Centra dobrovoľníctva na nasledujúcom odkaze:
https://www.centrumdobrovolnictva.sk/vypis-ponuk
 

Etický kódex
Minimálne štandardy dobrovoľníctva
Dobrovoľníctvo - náplne práce