Rudňany

Rudňany

Rudňany patria do oblasti Spišsko – gemerského Rudohoria, ktoré je známe už od pradávna ako oblasť dobývania a spracovania rúd ale i nerúd.
Koncom XVIII. storočia a v prvej polovici XIX. storočia bola v Koterbachoch (terajšie Rudňany) v plnom rozkvete ťažba medených a strieborných rúd, kde sa pridružilo i získavanie ortuti. Prelom v skladbe ťažby dobývania znamená rok 1874 po výstavbe Košicko – bohumínskej železnice, keď sa ťažba sústredila na železné rudy, ktoré boli dodávané do Vítkovíc.
Rudnianske bane po druhej svetovej vojne sa stali najväčším železorudným závodom v Československu. Z vyťaženej rudy sa získavalo hlavne: železo, meď, ortuť a baryt. Baryt, bez ktorého nie je možné budovať atómové elektrárne, omietať röntgenové miestnosti, vyrábať farby, laky, podlahové krytiny, rôzne zaťažkávadlá pre lode a pod.
Od roku 1874 sa z bane vyťažilo takmer 400 miliónov tón rudy. Po roku 1989 dochádza k drastickému útlmu, ba až k likvidácii baní v Rudňanoch.