Ilija

Ilija

Obec Ilija sa nachádza v okrese Banská Štiavnica. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1266. Rímskokatolícky kostol sv. Egídia je dominantou obce Ilija a patrí k skvostom sakrálnej architektúry na Slovensku, hlavne vďaka dodnes zachovanému vzácnemu zdobenému neskororománskemu portálu, najstaršiemu na Slovensku. Kostol zohral dôležitú úlohu pri formovaní osady v jeho blízkosti. Obyvateľstvo stredovekej Ilije sa zaoberalo poľnohospodárstvom, drevorubačstvom, pálením dreveného uhlia. Medzi tradičné dedinské remeslá v Iliji patrilo mlynárstvo, kováčstvo, mäsiarstvo. V roku 1599 k hradu Sitno, označovanom ako sídlo panstva, hoci skôr plniaceho funkciu v systéme obrany proti Turkom, patrila aj obec Ilija.