Faktúry 2019

vodné stočné

telekomunikačné služby

verejné obstarávanie

Rekonštrukcia Kammerhofu

telekomunikačné služby

PHM

likvidácia odpadu

Digitálna kancelária

daň za ubytovanie

komisionálny predaj

BOZP

predplatné ŠN

komisionálny predaj

havária v reštaurácii Gallery

komisionálny predaj

plyn

poistné

elektrina

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

finančný spravodajca

členský príspevok

fixná zložka tepla

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

havarijné poistenie

spotrebný materiál

komisionálny predaj

nájom pozemkov pod reklamnú tabuľu

plyn

komisionálny predaj

Štiavnické noviny

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby mobilného operátora

murárske práce

komisionálny predaj

komisionálny predaj

PHM

elektrina

web hosting

tonery

komisionálny predaj

komisionálny predaj

elektrina

spotrebný materiál

stravné lístky

oprava ALficaru

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

telekomunikačné služby

podpora APV

cestovné

poistné

komisionálny predaj

spotrebný materiál

členské v ICOM 2019

plyn

spotrebný materiál

služby pevnej siete

spotrebný materiál

digitálna kancelária 02/2019

PHM

vodné a stočné

služby informatika

zvlhčovač vzduchu

zabezpečenie BOZP a PO 1/2019

vysávač

poskytnutie služieb VO

elektrina

plyn

fixná zložka tepla Handlová

spotrebný materiál

výmena riadiaceho PC

zameranie AV

likvidácia odpadu

svietidlo

OPP

tonery

poistenie

elektrina

elektromateriál

člensko SŽC

komisionálny predaj

macro objektív

klimatizačné jednotky

elektrina

služby mobilnej siete

stravné lístky

Hravý Starý zámok

tonery

kancelárske potreby

macro objektív

komisionárska zmluva

prehliadka a skúška elektrickej inštalácie

poplatok za odpady

daň za psa

poistné

vodné a stočné

preprava zbierok

spotrebný materiál

poistenie

telekomunikačné služby

spotrebný materiál

plyn

komisionálny predaj

spotrebný materiál

spotrebný materiál

dane

telekomunikačné služby

spotrebný materiál

predplatné časopisu Múzeum

dobropis + faktúra fixná zložka tepla Handlová

digitálna kancelária 03/2019

dane

BOZP a PO 02/2019

vodné a stočné

PHM

spotrebný materiál

elektromateriál

rekonštrukcia štôlne Glanzenberg

plyn

likvidácia odpadu

pozáručná oprava EZS

spotrebný materiál

spotrebný materiál

elektromateriál

prehliadka a skúška elektrickej inštalácie

služby

pečiatka

OPP

OPP

štrkopiesok

služby informatika

spotrebný materiál

program Zoner

údržba reg. pokladníc

spotrebný materiál

elektrina

elektrina

program Corell

spotrebný materiál

služby mobilnej siete

výrub stromov

prístup do VS

členské preukazy ZMS

skladačka SBM

spotrebný materiál

oprava ÚK v GJK