Faktúry 2019

Faktúry 2019

 

vodné stočné

telekomunikačné služby

verejné obstarávanie

Rekonštrukcia Kammerhofu

telekomunikačné služby

PHM

likvidácia odpadu

Digitálna kancelária

daň za ubytovanie

komisionálny predaj

BOZP

predplatné ŠN

komisionálny predaj

havária v reštaurácii Gallery

komisionálny predaj

plyn

poistné

elektrina

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

finančný spravodajca

členský príspevok

fixná zložka tepla

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

havarijné poistenie

spotrebný materiál

komisionálny predaj

nájom pozemkov pod reklamnú tabuľu

plyn

komisionálny predaj

Štiavnické noviny

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby mobilného operátora

murárske práce

komisionálny predaj

komisionálny predaj

PHM

elektrina

web hosting

tonery

komisionálny predaj

komisionálny predaj

elektrina

spotrebný materiál

stravné lístky

oprava ALficaru

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

telekomunikačné služby

podpora APV

cestovné

poistné

komisionálny predaj

spotrebný materiál

členské v ICOM 2019

plyn

spotrebný materiál

služby pevnej siete

spotrebný materiál

digitálna kancelária 02/2019

PHM

vodné a stočné

služby informatika

zvlhčovač vzduchu

zabezpečenie BOZP a PO 1/2019

vysávač

poskytnutie služieb VO

elektrina

plyn

fixná zložka tepla Handlová

spotrebný materiál

výmena riadiaceho PC

zameranie AV

likvidácia odpadu

svietidlo

OPP

tonery

poistenie

elektrina

elektromateriál

člensko SŽC

komisionálny predaj

macro objektív

klimatizačné jednotky

elektrina

služby mobilnej siete

stravné lístky

Hravý Starý zámok

tonery

kancelárske potreby

macro objektív

komisionárska zmluva

prehliadka a skúška elektrickej inštalácie

poplatok za odpady

daň za psa

poistné

vodné a stočné

preprava zbierok

spotrebný materiál

poistenie

telekomunikačné služby

spotrebný materiál

plyn

komisionálny predaj

spotrebný materiál

spotrebný materiál

dane

telekomunikačné služby

spotrebný materiál

predplatné časopisu Múzeum

dobropis + faktúra fixná zložka tepla Handlová

digitálna kancelária 03/2019

dane

BOZP a PO 02/2019

vodné a stočné

PHM

spotrebný materiál

elektromateriál

rekonštrukcia štôlne Glanzenberg

plyn

likvidácia odpadu

pozáručná oprava EZS

spotrebný materiál

spotrebný materiál

elektromateriál

prehliadka a skúška elektrickej inštalácie

služby

pečiatka

OPP

OPP

štrkopiesok

služby informatika

spotrebný materiál

program Zoner

údržba reg. pokladníc

spotrebný materiál

elektrina

elektrina

program Corell

spotrebný materiál

služby mobilnej siete

výrub stromov

prístup do VS

členské preukazy ZMS

skladačka SBM

spotrebný materiál

oprava ÚK v GJK

toner

tonery

členské Zlatá cesta

spotrebný materiál

spotrebný materiál

inovácia okien

spotrebný materiál

kancelársky nábytok

skladačka SBM

údržba transformátora

daň z nehnuteľností

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

elektrina

pracovná doska

služby mobilnej siete

sáčky do vysávača

PC zostava

plyn

verejná správa - ročný prístup

služby práčovne

poplatok za odpady

komisionálny predaj

doprava reziva

Mesto kultúry 2019

digitálna kancelária

rekonštrukcia podláh v Glanzenberg štôlni

zabezpečenie BOZP a PO 3/2019

presklievanie

príslušenstvo k PC

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby pevnej siete

PHM

spotrebný materiál

komisionálny predaj

likvidácia odpadu

komisionálny predaj

vodné a stočné

komisionálny predaj

výroba a tlač informačných posterov

komisionálny predaj

elektrina

komisionálny predaj

spotrebný materiál

PHM

Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2020

web doména

automobil Jumper

kapsule do kávovaru

úprava bezpečnostného systému

licencia

spotrebný materiál

plyn

stravné lístky

Rekonštrukcia Glanzenberg štôlne

komisionálny predaj

služby v zmysle zmluvy

príslušenstvo k PC

poplatok za znečisťovanie ovzdušia

diaľkový ovládač

spotrebný materiál

telekomunikačné služby

komisionálny predaj

projekt Mesto kultúry 2019

pozáručná oprava

podpora APV

komisionálny predaj

BOZP a PO 4/2019

služby pevnej siete

elektrina

webhosting

káva

projekt Mesto kultúry 2019

likvidácia odpadu

PHM

plyn

práca, mzdy a odmeňovanie

prehliadka a skúška elektrickej inštalácie

digitálna kancelária

fixná zložka tepla Handlová

verejné obstarávanie

vodné a stočné

spotrebný materiál

elektrina

POS terminál

elektromateriál

laminátor

PHM

komisionálny predaj

služby mobilného operátora

Škola v múzeu

Mesto kultúry 2019

Mesto kultúry 2019

skúška elektrickej inštalácie

Mineralia Slovaca

komisionálny predaj

zabezpečenie VO

členské Združenie turizmu

stravné lístky

pozáručná oprava

projekčné práce

vzdelávací kurz SBS

telekomunikačné služby

spotrebný materiál

paušálne poplatky

vodné a stočné

tonery

kontrola HP

odborná skúška bleskozvodu

rekonštrukcia vstupného objektu BMP

zabezpečenie BOZP a PO 5/2019

údržba reg. pokladní

poistné

predplatné Mineralia Slovaca

služby pevnej siete

plyn

členský príspevok SBK

spotrebný materiál

svietidlá

vodné a stočné

letenka ZPC

stravné lístky

stravné lístky

spotrebný materiál

tonery

tonery

výroba výstražných tabuliek

oprava bezpečnostného systému

predlekársk 1. pomoc

fixná zložka tepla Handlová

vodné a stočné

digitálna kancelária

PHM

plyn

pneumatiky

likvidácia odpadu

autorohože

služby informatika

elektrina

koncertné vystúpenie

pokladničná páska

prenájom vysokozdvižnej plošiny

pokladničná páska

elektrina

autobusová doprava

ochranné pracovné pomôcky

oprava bleskozvodu v Handlovej

rekonštrukcia štôlne Glanzenberg

spotrebný materiál

servis stroja Minolta

elektromateriál

projekt Gwerkománia

spotrebný materiál

komisionálny predaj

mobilné hovory

služby práčovne

spotrebný materiál

PHM

služby tlačiarne pre projekt Mesto kultúry 2019

potlač prop. materiálov

stravné lístky

spotrebný materiál

spotrebný materiál

Mesto kultúry 2019

HP práškový

zabezpečenie BOZP a PO 6/2019

spotrebný materiál

vodné a stočné

vodné a stočné

pozáručná oprava

elektromateriál

fixná zložka tepla Handlová

služby pevnej siete

PHM

plyn

paušál PZS

spotrebný materiál

digitálna kancelária

služby pevnej siete

elektromateriál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

nábytok

oprava strechy, kontrola a čistenie žľabov

komisionálny predaj

plyn

elektrina

likvidácia odpadu

komisionálny predaj

oboznamovanie vodičov motorových vozidiel

web doména

spotrebný materiál

komisionálny predaj

Mesto kultúry 2019

stravné lístky

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

Mesto kultúry 2019

komisionálny predaj

pokladničná páska

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby mobilného operátora

lekárska prehliadka

komisionálny predaj

komisionálny predaj

PHM

elektrina

elektrina

komisionálny predaj

poistné

web doména

komisionálny predaj

cestovné poistenie

elektromateriál

reštaurovanie

stravné lístky

komisionálny predaj

plyn

Mesto kultúry 2019

komisionálny predaj

spotrebný materiál

podpora AVP

telekomunikačné služby

spotrebný materiál

tonery

komisionálny predaj

vodné a stočné

zabezpečenie BOZP a PO 7/2019

štartovacie batérie

telekomunikačné služby

elektromateriál

fixná zložka tepla Handlová

kompostér

spotrebný materiál

PHM

plyn

služby filmového archívu

digitálna kancelária

likvidácia odpadu

výrub stromov

zabezpečenie dočasného parkovania

dobropis - zabezpečenie dočasného parkovania

komisionálny predaj

elektrina

elektrina

komisionálny predaj

odborná prehliadka a skúška el. inštalácie

kancelárske potreby

finančný spravodajca 2020

kancelárska stolička

digitálna kancelária

servis PTV

príslušenstvo k PC

hovory mobilnej siete

preklad odborného textu

pokladničná páska

finančný spravodajca 2020

rekapitulácia elektrina

spotrebný materiál

digitálna kancelária

výmena strešnej krytiny SZ

spotrebný materiál

spotrebný materiál

telekomunikačné služby

stravné lístky

prehliadka a skúška bleskozvodov

toner

poistné

čistiace prostriedky

spotrebný materiál

poistné

služby práčovne

spotrebný materiál

spotrebný materiál

plyn

spotrebný materiál

vodné a stočné

antivírus

zabezpečenie BOZP a PO 8/19

digitálna kancelária

spotrebný materiál

telekomunikačné služby

elektrina

elektromateriál

kancelárske potreby

spotrebný materiál

spotrebný materiál

PHM

plyn

fixná zložka tepla Handlová

likvidácia odpadu

vodné a stočné

anti-vírus

spotrebný materiál

káva

DHM

kontrola a čistenie komínov

náplň do lekárničiek

projekt Mesto kultúry 2019

služby mobilnej siete

PHM

policový systém

elektrina - rekapitulácia

spotrebný materiál

projekt Mesto kultúry 2019

zlatinky

tonery

demontáž, montáž radiátorov

kronika

náplň do lekárničky

stravné lístky

odborná príprava obsluhy kotlov

PC

rudla do schodov

telekomunikačné služby

telekomunikačné služby

ikea - opravný daňový doklad

BOZP a PO 9/2019

fólia

fixná zložka tepla Handlová

komisionálny predaj

plyn

rozpočtárske práce

spotrebný materiál

PHM

servisné poplatky

spotrebný materiál

vodné a stočné

nákup zbierok v zmysle KZ

digitálna kancelária

servisná prehliadka

vodné a stočné

zasklievanie

komisionálny predaj

komisionálny predaj

web hosting

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

pečiatka

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

elektromateriál

komisionálny predaj

spotrebný materiál

elektromateriál

komisionálny predaj

paušál PZS III. Q 2019

služby práčovne

komisionálny predaj

likvidácia odpadu

plyn

elektrina

komisionálny predaj

DVD Cesta medi

obnova web domény

pneumatiky

OPP

klip rámy

polep, tlač

komisionálny predaj

komisionálny predaj

projekt Ateliér

poistné

služby mobilnej siete

PHM

razidlo

rekapitulácia faktúr elektriny

komisionálny predaj

spotrebný materiál

komisionálny predaj

verejné obstarávanie

spotrebný materiál

stravné lístky

spotrebný materiál

inovácia expozície Banskej Techniky

spotrebný materiál

prezutie pneumatík

dodávka tepla Handlová

komisionálny predaj

kancelárske potreby

toner

odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie

podpora APV

plyn

telekomunikačné služby

vodné a stočné

poistné

komisionálny predaj

služby pevnej siete

elektromateriál

spotrebný materiál

plyn

kancelárske potreby

prehliadka a skúška EZS

projekt inovácie expozície

projekt Mesto kultúry 2019

komisionálny predaj

kontrola HP

PHM

prezutie automobilov

zabezpečenie BOZP a PO 10/2019

projekt inovácie expozície

spotrebný materiál

OPP

mobilné telefóny

mobilné telefóny

PHM

bublinková fólia

poistné

služby čistiarne

historická revue

reinštalácia expozície

digitálna kancelária 11/2019

likvidácia odpadu

elektrina

vlajky

spotrebný materiál

projekt Detaško galérie

spotrebný materiál

služby pevnej siete

elektromateriál

pozáručná oprava ESZ

zabezpečenie BOZP a PO 11/2019

vykurovanie Handlová

stravné lístky

stretnutie generácií

spotrebný materiál

spotrebný materiál

daň za ubytovanie

mobilná sieť

spotrebný materiál

PHM

poistné

predplatné časopisov

rekapitulácia elektriny

spotrebný materiál

spotrebný materiál

projekt Baníctvo na Slovensku

plyn

telekomunikačné služby

spotrebný materiál

vodné a stočné

výroba a tlač banerov, posterov

tlač plagátov

káva

PZS 4. Q/2019

spotrebný materiál

vyúčtovanie elektrina

digitálna kancelária 12/2019

likvidácia odpadu

poistenie

poistenie

vodné a stočné

plyn

služby informatika

spotrebný materiál

divadelné predstavenie

elektromateriál

revízia plynových kotlov

preprava

služby mobilnej siete

spotrebný materiál

elektrina vyúčtovanie

phm

rekapitulácia elektriny

spotrebný materiál