Faktúry 2019

vodné stočné

telekomunikačné služby

verejné obstarávanie

Rekonštrukcia Kammerhofu

telekomunikačné služby

PHM

likvidácia odpadu

Digitálna kancelária

daň za ubytovanie

komisionálny predaj

BOZP

predplatné ŠN

komisionálny predaj

havária v reštaurácii Gallery

komisionálny predaj

plyn

poistné

elektrina

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

finančný spravodajca

členský príspevok

fixná zložka tepla

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

havarijné poistenie

spotrebný materiál

komisionálny predaj

nájom pozemkov pod reklamnú tabuľu

plyn

komisionálny predaj

Štiavnické noviny

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby mobilného operátora

murárske práce

komisionálny predaj

komisionálny predaj

PHM

elektrina

web hosting

tonery

komisionálny predaj

komisionálny predaj

elektrina

spotrebný materiál

stravné lístky

oprava ALficaru

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

telekomunikačné služby

podpora APV

cestovné

poistné

komisionálny predaj

spotrebný materiál

členské v ICOM 2019

plyn

spotrebný materiál

služby pevnej siete

spotrebný materiál

digitálna kancelária 02/2019

PHM

vodné a stočné

služby informatika

zvlhčovač vzduchu

zabezpečenie BOZP a PO 1/2019

vysávač

poskytnutie služieb VO

elektrina

plyn

fixná zložka tepla Handlová

spotrebný materiál

výmena riadiaceho PC

zameranie AV

likvidácia odpadu

svietidlo

OPP

tonery

poistenie

elektrina

elektromateriál

člensko SŽC

komisionálny predaj

macro objektív

klimatizačné jednotky

elektrina

služby mobilnej siete

stravné lístky

Hravý Starý zámok

tonery

kancelárske potreby

macro objektív

komisionárska zmluva

prehliadka a skúška elektrickej inštalácie

poplatok za odpady

daň za psa

poistné

vodné a stočné

preprava zbierok

spotrebný materiál

poistenie

telekomunikačné služby

spotrebný materiál

plyn

komisionálny predaj

spotrebný materiál

spotrebný materiál

dane

telekomunikačné služby

spotrebný materiál

predplatné časopisu Múzeum

dobropis + faktúra fixná zložka tepla Handlová

digitálna kancelária 03/2019

dane

BOZP a PO 02/2019

vodné a stočné

PHM

spotrebný materiál

elektromateriál

rekonštrukcia štôlne Glanzenberg

plyn

likvidácia odpadu

pozáručná oprava EZS

spotrebný materiál

spotrebný materiál

elektromateriál

prehliadka a skúška elektrickej inštalácie

služby

pečiatka

OPP

OPP

štrkopiesok

služby informatika

spotrebný materiál

program Zoner

údržba reg. pokladníc

spotrebný materiál

elektrina

elektrina

program Corell

spotrebný materiál

služby mobilnej siete

výrub stromov

prístup do VS

členské preukazy ZMS

skladačka SBM

spotrebný materiál

oprava ÚK v GJK

toner

tonery

členské Zlatá cesta

spotrebný materiál

spotrebný materiál

inovácia okien

spotrebný materiál

kancelársky nábytok

skladačka SBM

údržba transformátora

daň z nehnuteľností

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

elektrina

pracovná doska

služby mobilnej siete

sáčky do vysávača

PC zostava

plyn

verejná správa - ročný prístup

služby práčovne

poplatok za odpady

komisionálny predaj

doprava reziva

Mesto kultúry 2019

digitálna kancelária

rekonštrukcia podláh v Glanzenberg štôlni

zabezpečenie BOZP a PO 3/2019

presklievanie

príslušenstvo k PC

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby pevnej siete

PHM

spotrebný materiál

komisionálny predaj

likvidácia odpadu

komisionálny predaj

vodné a stočné

komisionálny predaj

výroba a tlač informačných posterov

komisionálny predaj

elektrina

komisionálny predaj

spotrebný materiál

PHM

Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2020

web doména

automobil Jumper

kapsule do kávovaru

úprava bezpečnostného systému

licencia

spotrebný materiál

plyn

stravné lístky

Rekonštrukcia Glanzenberg štôlne

komisionálny predaj

služby v zmysle zmluvy

príslušenstvo k PC

poplatok za znečisťovanie ovzdušia

diaľkový ovládač

spotrebný materiál

telekomunikačné služby

komisionálny predaj

projekt Mesto kultúry 2019

pozáručná oprava

podpora APV

komisionálny predaj

BOZP a PO 4/2019

služby pevnej siete

elektrina

webhosting

káva

projekt Mesto kultúry 2019

likvidácia odpadu

PHM

plyn

práca, mzdy a odmeňovanie

prehliadka a skúška elektrickej inštalácie

digitálna kancelária

fixná zložka tepla Handlová

verejné obstarávanie

vodné a stočné

spotrebný materiál

elektrina

POS terminál

elektromateriál

laminátor

PHM

komisionálny predaj

služby mobilného operátora

Škola v múzeu

Mesto kultúry 2019

Mesto kultúry 2019

skúška elektrickej inštalácie

Mineralia Slovaca

komisionálny predaj