Berggericht Berggericht

KONTAKT

geobadatelna@muzeumbs.sk
045/692 05 36
Vstup do expozície:
 s lektorom každú celú hodinu

KDE NÁS NÁJDETE

Adresa: Nám. sv. Trojice 6, 969 01 Banská Štiavnica
GPS súradnice
N – 48°27´34,30"
E – 18°53´33,30"

AKTUÁLNA VÝSTAVA:

V MODROBIELOM LESE do 11. júla 2018 vo výstavných priestoroch v Berggerichte

NOVINKA

Mineralogická expozícia je obohatená o interaktívne prvky- 3D pexeso, planetárium, zázračnú skrinku,.... Súčasťou expozície je aj GEOBÁDATEĽŇA, ktorá je pripravená pre všetkých, ktorí si zarezervujú vstup vopred.

Vstup do GEOBÁDATEĽNE pre školské skupiny je možný len prostredníctvom rezervácie vždy na celú hodinu a min. 3 dni vopred. Garantovaný vstup pre verejnosť je vždy v stredu o 13:00 hod. Rezervácie-kontakt: geobadatelna@muzeumbs.sk alebo 045 692 05 36.

Expozícia sídli v národnej kultúrnej pamiatke Berggericht (bývalý banský súd) s bohatou históriou,  na Námestí Svätej Trojice, na úpätí vrchu Staré mesto (Glanzenberg). V tejto budove bolo v roku 1927 zriadené aj prvé slovenské banícke múzeum – Štátne banské múzeum Dionýza Štúra. Expozícia zaujme a poteší nielen mineralógov, geológov a zberateľov minerálov, ale aj všetkých priaznivcov prírody a prírodovedy.

Systematická prezentácia minerálov

Viac ako 400 rôznych druhov minerálov z lokalít celého sveta, ktoré sú usporiadané do súčasne platného taxonomického systému. Dôraz je kladený najmä na minerály zo Slovenska. Kritériom členenia minerálov do príslušných tried je ich chemické zloženie a vnútorná štruktúra.

Najvzácnejšie exponáty

Medzi rarity expozície patria napríklad vzorka hessitu z lokality Botes v Rumunsku, stefanit a polybazit z Hodruše a farmakosiderit z Novej Bane.

Minerály z typových lokalít Slovenska

Expozícia sa môže pochváliť veľmi peknými ukážkami minerálov, ktoré majú na Slovensku miesto svojho prvého popisu na svete. Napríklad sú to: hodrušit z Hodruše, euchroit, libethenit a mrázekit z Ľubietovej, hauerit z Vígľašskej Huty, tetradymit zo Župkova a vashegyit zo Železníka.

Holubníkové kremene a ametysty z Banskej Štiavnice

Hoci medzi verejnosťou rozšírené tvrdenie, že výskyt holubníkového (žezlového) kremeňa je takmer len výsadou Banskej Štiavnice, nie je pravdivé, relatívna hojnosť a mimoriadna kvalita vzoriek tohto typu kremeňa z banskoštiavnických rudných žíl a dutín sekundárneho kvarcitu ho zaraďuje medzi symboly Banskej Štiavnice. Nie náhodou je jeho zobrazenie aj súčasťou loga CHKO Štiavnické vrchy. Nádherné ukážky holubníkového kremeňa a ametystu sú ozdobou expozície.

Štôlňa Michal

V nádvorí budovy ústi štôlňa Michal, ktorá bola adaptovaná na pivničné priestory. Jedná sa o prekop na podložnú vetvu žily Špitáler, napájajúci sa na slednú chodbu po žile, ktorá však už pre návštevníkov nie je sprístupnená. Spojenie s ďalšou krátkou, na povrch ústiacou chodbou vytvára priestor majúci v pôdoryse tvar podkovy. Návštevník sa môže oboznámiť s horninovým prostredím, typickými spôsobmi výstuže používanými v baníctve a banskými vozíkmi – „huntíkmi“.

Približná dĺžka prehliadky je 45 minút

Sprevádzanie v cudzom jazyku - príplatok 15,00 €. 

Informačné centrum, predaj suvenírov a minerálov

V suteréne budovy Berggericht sa nachádza spojené Informačné centrum Mesta Banská Štiavnica a Slovenského banského múzea. Pracovníci tohto zariadenia poskytujú turistické informácie o Banskej Štiavnici a okolí, ako aj o jednotlivých expozíciách Slovenského banského múzea. Informujú o aktuálnych kultúrnych podujatiach, stravovacích, ubytovacích a dopravných možnostiach. Informácie sú podávané v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. V ponuke je pestrý výber suvenírov, minerálov, reprezentačných publikácií a informačných materiálov.

Obsadenosť expozície: