Glanzenberg Glanzenberg

Možnosť platby len v hotovosti.
Max. počet osôb v skupine 15. Minimálny vek 6 rokov (preukázať vek dieťaťa).

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

Rezervácie: 0918 990 181 alebo cez rezervačný formulár Glanzenberg štôlne

KDE NÁS NÁJDETE

Adresa: Kammerhofská ulica 26, 969 01 Banská Štiavnica
GPS súradnice
N – 48°27´27,00"
E – 18°53´56,30"

Prehliadka začína v pokladni/šatni (biela budova 80 m) nižšie od ústia štôlne.

ODPORÚČAME

Sprístupnená časť štôlne, ktorá končí pri šachte Kaufhaus v hĺbke 32 m má dĺžku 500 m. 
Dedičná štôlňa Glanzenberg je od roku 1751 miestom, kde sú zaznamenané najvýznamnejšie návštevy v meste. Na konci sprístupnenej časti štôlne pri šachte Kaufhaus sú tzv. cisárske schody, ktoré ju spájajú z nižšie vyrazenou Hornou Svätorojičnou štôlňou. Tu, v hĺbke 40 m pod povrchom na križovatke viacerých stôlní bol priestor rozšírený v súvislosti s návštevou cisára Františka Štefana Lotrinského,( manžela panovníčky Márie Terézie ) v roku 1751. Na počesť tejto vzácnej návštevy bola v bočnej stene zabudovaná pamätná tabuľa. Postupne boli v tomto priestore, nazývanom aj "kráľovská cesta" zabudované ďalšie tabule, ktoré sú dodnes zachované na svojom pôvodnom mieste. Z roku 1764 je pamätná tabuľa pri príležitosti fárania korunného princa Jozefa a jeho brata Leopolda. Ďalšia je z roku 1777, kedy sem sfáral Maximilián Rakúsky. Tabuľa z roku 1822 pripomína fáranie palatína Jozefa, syna cisára Leopolda II. Posledné významné fáranie v minulosti vykonal cisár František Jozef I. dňa 7. júla 1852. Historická výnimočnosť, ale najmä to, že štôlňa je v malej hĺbke pod zástavbou centra mesta viedlo k rozhodnutiu štôlňu rekonštruovať. Po nej bola v štôlni obnovená tradícia fárania významných osobností spoločenského života. V roku 2003 bola sprístupnená aj pre verejnosť.

Prehliadku podzemia je možné absolvovať pri splnení nasledujúcich podmienok:

- vek minimálne 6 rokov
- zakúpenie lístka do podzemia

Približná dĺžka prehliadky je 90 minút.

Obsadenosť expozície:

Rezervačný formulár

Položky označené hviezdičkou sú povinné *

* * *
*
*
*
*
*  
*