23.09.2022 Leonard Lelák: From your ashes, we will rise / Povstaneme z tvojho popola

Foyer

Kurátorka: Mária Janušová
Vernisáž: 12.8.2022, 18:00
Trvanie výstavy: 13.8.2022 – 30.4.2023
Miesto: Foyer, Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

Vo vstupnom priestore GaJK prezentujeme slovenského sochára mladej generácie – Leonarda Leláka. Autor v rámci výstavy s názvom From your ashes, we will rise / Povstaneme z tvojho popola predstavuje objektovú inštaláciu, vytvorenú zo starších pórovitých tvárnic. Lelák tieto betónové kvádre sústreďuje do kruhovitého útvaru, pričom ich na viacerých miestach vertikálne ukladá na seba a do inštalácie zapája i rôzne rozbité časti, zvyšky, či prach z použitej hmoty. Keďže dielo pozostáva zo stavebného materiálu, je príznačné svojím drsným, surovým charakterom. Kvôli jednoliatej šedej farebnosti a monumentálnej forme nám inštalácia môže pripadať aj ako ťaživá či technická a nie veľmi poetická a výtvarná. Môže sa nám dokonca javiť aj ako kopa vysypaného uhlia. Navyše použité osvetlenie technickými reflektormi pridáva na stavbárskej povahe diela. Môže na nás teda pôsobiť aj ako osvetlená nedokončená časť stavby. 

Ak sa však na dielo bližšie zadívame, môžeme si všimnúť rozmanité organické prvky, ktoré obsahuje. Tieto zvláštne zaoblené tvary nám môžu pripomínať drobné organizmy. Ako keby zo stavebného materiálu a odpadu, ktorý vznikol ľudskou činnosťou, vyrastali iné formy života. Práve v tom môžeme vidieť poetickú rovinu predstaveného diela, ktorá prehovára o tom, čo môže vzniknúť z pozostatkov ľudskej aktivity alebo čo nastane po zániku samotného ľudského spoločenstva. 

I keď sa následkom klimatických zmien ľudstvo samo zahubí a zostane po ňom len hŕba odpadu, život na planéte bude zrejme pokračovať naďalej, len bez ľudí. Ako vidíme, prebiehajúce obdobie antropocénu, v ktorom je človek stredobodom všetkého, prináša so sebou katastrofálne následky. Na tieto procesy reaguje posthumanistická teória, spochybňujúca koncept humanizmu v súčasnej spoločnosti, podľa ktorej by sme sa mali dívať aj za to „ľudské“, na iné formy života. Možno iba ak sa pokúsime o sociálnu a ekologickú spravodlivosť medzi ľudskými i neľudskými aktérmi, čaká nás ako ľudské spoločenstvo nejaká budúcnosť. 

Leonard Lelák (1995) je absolventom Ateliéru slobodnej kreativity na Technickej univerzite v Košiciach pod vedením Radoslava Čerevku. Vystavoval prevažne v rámci skupinových výstav či dvoj-výstav, napr. v galérii Photoport (2021), Medium (2021), Galérii Jána Koniarka (2020), či Považskej galérii umenia (2017). Momentálne sa živí manuálnou prácou na stavbe. 

Partneri výstavy: Banskobystrický samosprávny kraj, Chateau Topoľčianky

Text: Mária Janušová

Článok môžete komentovať ...