Bazalt

Bazalt

Rozsiahle moderné banské diela vo svojom podzemí ukrývajú rôzne miesta, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ich prevádzky. Baňu dnes netvorí len šachta, chodba a dobývka, z ktorej sa získava ťažený materiál, ale aj miesta technického zabezpečenia prevádzky, ako napríklad: trafostanice, kompresorovne, miesta s vetracou a čerpacou technikou, alebo špecifické sklady, ako je aj sklad výbušnín. Sklady výbušnín sú vždy zabezpečené a starajú sa o ne poverení skladníci, ktorí vedú evidencie prijatých alebo odovzdaných materiálov. V tomto príspevku sa môžete pozrieť, ako dnes vyzerá už vyprázdnený sklad výbušnín v bani Handlová, tzv. na Bazalte. 

Mgr. Peter Orčík

​​​​​​​FOTO: Lubo Lužina