10.11.2023 CESTY VEDÚ DO POLÍ A KONČIA, KDE NIČ NEBOLÍ

START UP

AUTORKY: MATĚJ BOČEK, VENDI HEŘ, KATEŘINA KÁBOVÁ, KATEŘINA RAFAELOVÁ
NÁZOV VÝSTAVY: CESTY VEDÚ DO POLÍ A KONČIA, KDE NIČ NEBOLÍ

TRVANIE: 11. 11. 2023 – 28. 4. 2024
VERNISÁŽ: 10. 11. 2023, 18:00
MIESTNOSŤ: START UP
PARTNERI: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, LITA, CHATEAU TOPOĽČIANKY

TEXT: AUTORKY

Výstava Cesty vedú do polí a končia, kde nič nebolí nabáda k sprítomneniu okrajového. K prekonaniu bariér antropocentrizmu1 využíva princíp deep listeningu2. Táto prax umožňuje výstavu zažívať nie v rámci vecí, artefaktov a objektov, ale skôr v možných súvislostiach, špekuláciách a spoločenstvách, s precvičením našej vlastnej schopnosti napojenia sa. Výstava v Galérii Jozefa Kollára je dobrodružstvom vedúcim po chodníkoch krajín rozoklaných časov a priestorov. Dobrodružstvom pokúšajúcim sa nahliadnuť na staré miesta novými očami, počúvať známe zvuky iným sluchom a skrz nové vzťahy hľadať novú silu, motiváciu či nádej.

1 Termín „deep listening“ zaviedla v roku 1989 americká hudobná skladateľka a akordeonistka Pauline Oliveros pre označenie praxe, založenej na radikálnej pozornosti. Deep listening sa sústreďuje na počúvanie hlbších významov, nevypovedaných a nevypočutých potrieb a pocitov, než iba slov. 
2 Pojem „antropocén“ označuje obdobie, kedy ľudstvo svojou činnosťou ovplyvňuje globálny ekosystém Zeme. 

Matěj Boček (*1997) je absolventom bakalárskeho štúdia pod vedením Josefa Daňka a Libora Novotného na Fakulte umenia Ostravskej univerzity a magisterského štúdia pod vedením Luděka Rathouského a Ondřeja Homolu na FaVU VUT. Boček je multimediálnym umelcom, členom kolektívu Pelhřimovy. V roku 2023 bolo možné jeho práce vidieť na výstave Už nám svítá vo Volesky & Gallery v Prahe a Zem je láva v Galérii Výklad v Trnave. 

Vendi Heř (*2001) študuje na brnenskej FaVU VUT v Ateliéri intermédií pod vedením Valentýny Janů a Jonáša Strouhala. Absolvovala stáž na UNARTE v Bukurešti (2022) a v Ateliéri voľného umenia II na pražskej UMPRUM (2023). V súčasnosti sa nachádza na stáži na HFBK v Drážďanoch. Hudobné a zvukovú diela tvorí pod pseudonymom energie⚜ a prezentovala ich napr. na labeli System United, SPEED DATE či FaVU labeli, ktorého je taktiež súčasťou. S kolektívom Welnessssseskupení bolo možné vidieť jej práce napríklad v Kasárňach Karlín. 

Kateřina Kábová (*1998) je študentkou v Ateliéru maliarstva 1 pod vedením Vasila Artamonova a Marie Štindlovej na FaVU VUT v Brne. Maľbu študovala aj na UMPRUM v Prahe v rámci študijnej stáže u Jiřího Černického a Michala Novotného. Jej práce boli v roku 2023 predstavené napríklad na výstave Kingdom of Hex v pražskej Meetfactory, Škvíra v extázi v Sochárskom parku Olšiny v Prahe či v brnenskej galérii Sibír na výstave Potkávame se po haldách. 

Kateřina Rafaelová (*1994) absolvovala magisterské štúdium v Ateliéri maliarstva 1 pod vedením Vasila Artamonova a Marie Štindlovej na FaVU VUT v Brne. Zúčastnila sa zahraničných stáží na Universitate de Arte si Design v rumunskom Kluži (2017) a na Akademia Sztuk Pięknych vo Varšave (2018). Jej práce boli uvedené na kolektívnych výstavách, ako napr. Crooked Timber v rámci off-space projektu DRIVE-IN / DRIVE-THRU vo Viedni (2021), It doesn’t matter anyway v pražskej Jedna Dva Tři Gallery (2022) alebo Mud Fiest v rámci Fik Festivalu vo Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem (2022). Svoju tvorbu predstavila tiež na sólových výstavách Agent of Liberty v pražskej City Surfer Gallery (2018) a As Long As I Don’t Remember Who Is Wearing Trousers v galérii Zaazrak Dornych v Brne (2021). 

Článok môžete komentovať ...