31.05.2023 SILVIA BALÁŽOVÁ - POD SNEHOM RASTIE TRÁVA AJ NA KAMEŇOCH

START UP

TRVANIE VÝSTAVY: 3. 6. – 29. 10. 2023
VERNISÁŽ: 2. 6. 2023, 18:00

Silvia Balážová (*1988) je študentkou voľného výtvarného umenia na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Posledný semester štúdia strávila na Akadémii Sztuk Pieknych v Gdańsku. Vo svojej tvorbe má tendenciu rôznymi spôsobmi zaznamenávať presun, či pobyt v krajine. 

V najnovších prácach mapuje rozličné prvky krajiny. Pracuje s autorskou technikou s riasovým pigmentom a plátnom na rozhraní grafiky a maľby. Diela tvorí priamo v prírode, a tak je aj jej tvorba postavená na tematizácii fyzickej a emocionálnej skúsenosti s krajinou. 

Vystavené diela možno rozdeliť do dvoch okruhov. Prvým sú objekty visiace zo stropu, v ktorých ide o záznam akcií – objímanie a ležanie na časti vyrúbaného tristoročného stromu a kotúľanie sa po lúke. Druhým okruhom sú rôzne otlačky povrchov – kameňov, trávy, snehu, či konárov v piesku, a tvorenie s nájdenými konármi, či kameňmi. V niektorých prípadoch ide o vrstvenie otlačkov z rôznych miest, pričom takto vznikajú koláže, prepájajúce konkrétne miesta v rôznom čase. Jednotlivé akcie a princípy tvorby otlačkov – plátien sú často koncipované priamo na mieste a sú dané okolnosťami a podmienkami, ktoré vybrané miesto ponúka, väčšinou nie sú pripravované vopred. 

Okrem samotnej akcie je obrazotvorným aspektom i samotná príroda a jej živly pôsobiace v čase. Autorka pri nanášaní pigmentu využíva vplyv vetra, výslednú podobu niektorých obrazov ovplyvnil i mráz. Dôležitým aspektom je tiež voda, ktorá je médiom prenosu pigmentu na plátno. Tvorba priamo v prírode vzbudzuje romantické konotácie, avšak častokrát obnáša i dlhé hodiny vo vetre, daždi, či snehu, a teda stavia autorku do istého diskomfortu. Diela vykazujú i procesuálny charakter, plátna takmer vždy ostávajú na danom mieste vzniku i cez noc. Správne načasovanie i dĺžka samotného procesu sú dôležitými aspektmi výsledného obrazu. 

TEXT: SILVIA BALÁŽOVÁ
FOTO: BEATA BABIAKOVÁ, LUBOMÍR LUŽINA

Článok môžete komentovať ...