10.11.2023 Klaudia Kosziba: Rytmus záchrany

Štukovka

AUTORKA: KLAUDIA KOSZIBA
NÁZOV VÝSTAVY: RYTMUS ZÁCHRANY
HOSTKA: ERIKA SZŐKE
KURÁTORKA: MÁRIA JANUŠOVÁ
 
TRVANIE VÝSTAVY: 11. 11. 2023 – 29. 9. 2024 
VERNISÁŽ: 10. 11. 2023, 18:00
MIESTNOSŤ: ŠTUKOVKA
PARTNERI:  BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, LITA, CHATEAU TOPOĽČIANKY

V našom priestore s historickou štukovou výzdobou aktuálne prezentujeme výstavu etablovanej umelkyne Klaudie Kosziby s názvom Rytmus zachrány. Ide o značne experimentálnu výstavu, a to ako dielami, tak aj samotnou výstavnou prezentáciou. Výstava je situovaná do absolútnej tmy, divák si diela osvetľuje pomocou vreckovej lampy s UV svetlom. Je to z dôvodu, že vystavené diela sú pokryté fotoluminiscenčným pigmentom, ktorý je na bežnom svetle neviditeľný a objavuje sa len prostredníctvom UV svetla. Divák si teda v priestore svojpomocne osvetľuje vystavené diela, pátra a nachádza žiarivé magické predmety. 

Výstava spodobuje lesnú prírodu a jej jednotlivé rastlinné súčasti ako stromy, mach, kamene, huby. Názov výstavy pochádza zo známej knihy Huba na konci sveta / The Mushroom at the End of the World od antropologičky Anny Tsing. Autorka v tejto knihe píše o vzácnej japonskej hube matsutake ktorá rastie iba v lesoch, narušených človekom. Spomína tu, že po zhodení atómovej bomby v Hirošime bola prvým živým stvorením huba matsutake. Práve toto by malo byť posolstvom výstavy – v období aktuálne prežívanej klimatickej krízy, kedy sme svedkami zániku celých ekosystémov, môže byť huba naším vzorom, ako sa popasovať s dôsledkami environmentálnej katastrofy.

Napriek tomu, že sa Klaudia Kosziba primárne zameriava na maľbu, rozhodla sa pre túto výstavu pripraviť trojdimenzionálne dielo – monumentálny objekt s názvom Zvestovateľ (2023). Dielo spodobuje mohutný kmeň stromu, ktorý je miestami pokrytý drevokaznými hubami. Aj keď sú tieto huby škodlivé pre stromy, sú dôležité pre iné organizmy. Strom sa v priestore pomaly otáča, čo má prízvukovať symboliku času a plynulosti.    

Hostkou výstavy je fotografka a intermediálna umelkyňa Erika Szőke, ktorá tu prezentuje štvoricu diel. Priamo v tmavom výstavnom priestore sa nachádzajú jej najnovšie diela – dvojica fotografií Zo série Väzby (2023) a dielo Kozmická sieť (2023). Tieto fotografické diela vznikli jej autorskou technikou nazvanou spórotlač, pri ktorej pigment pre vyvolanie fotografie získava zo spórov húb. Pri vstupe do výstavy je umiestnené video Stávanie sa nepozorovateľným (2019). Video zobrazuje lesné prostredie s veľkými balvanmi, pokrytými machom. Pri dôslednejšom pozorovaní diela si môžeme všimnúť, že sa machový porast jemne hýbe a nadvihuje sa, čo sa nám môže javiť ako keby kamene dýchali a boli živými bytosťami. 

Klaudia Kosziba (*1971) je maliarka a pedagogička. Vyštudovala maľbu v ateliéri Jána Bergera na VŠVU v Bratislave, kde od roku 2008 vedie Ateliér mal+by. Kosziba sa primárne vyjadruje maliarskym médiom, pričom ju zaujímajú témy z dejín umenia, antické motívy, sochy a umelecké remeslá, rôzne ornamenty, symboly, určité druhy rastlín a hmyzu, ako aj problematika pamäti, proces rozpamätávania sa, vynárania spomienok a zabúdania. Jej maľby sú charakteristické melancholickým výrazom, istým pátosom, mnohovrstevnatosťou, neurčitosťou, miznutím, či naopak, objavovaním zobrazených motívov. Z jej nedávnych samostatných výstav možno spomenúť Pred premenou (2023, Galéria mesta Bratislavy), Svätenie húb (2023, Galéria 19, Bratislava), After Virtue (2022, Rare, Bratislava), Popol a síra (2018, Krokus, Bratislava) alebo Opakovanie. Nová látka (2016, Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš). Žije a tvorí v Bratislave.

Erika Szőke (*1977) je fotografka a intermediálna umelkyňa. Študovala v ateliéri Karola Barona na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Venuje sa najmä médiu fotografie, s ktorým radikálne experimentuje, prekračuje tradičné fotografické prístupy a s dôrazom na ekologicky šetrné postupy objavuje nové technologické možnosti. Svoju tvorbu prezentovala napr. na výstave Laniakea (2023, Pálffyovský kaštieľ, Malacky), Blednúca zem (spolu s Csilla Nagy, 2022, At Home Gallery, Šamorín), Festival Dom – Záhrada (2022, Bratislava), IN VIVO (2022, Mestská galéria, Rimavská Sobota), alebo Speculum Mundi (2020, Galéria Medium, Bratislava). Žije a tvorí vo Veľkom Kýre pri Nitre. 

Rozloženie v priestore:

1    Erika Szőke, Stávanie sa nepozorovateľným, 2019, video, 4:11 min. 

2    Erika Szőke, Zo série Väzby, 2023, autorská tlač so spórami a fotoluminiscenčným 
pigmentom na papieri, 2 ks

3    Erika Szőke, Kozmická sieť, 2023, autorská tlač so spórami a fotoluminiscenčným 
pigmentom na papieri

4    Klaudia Kosziba, Zvestovateľ, 2023, objekt, kombinovaná technika, kombinovaný 
materiál

TEXT: MÁRIA JANUŠOVÁ

Článok môžete komentovať ...