Ing. Martina Kminiaková

Ing. Martina Kminiaková

Ing. Martina Kminiaková

kminiakova.martina@muzeumbs.sk
+421 45 694 94 51
Odbor marketingu, propagácie a environmentálnej výchovy


Špecializujem sa na vzťahy s verejnosťou, komunikáciu, marketing a komplexnú správu projektov. V Slovenskom banskom múzeu sa od svojho nástupu vo februári 2024 venujem propagácii múzea a prezentácii jeho činností. Verím, že len poctivá a dôsledná práca môže priniesť skutočné výsledky. Mojou úlohou je podporiť zvýšenie návštevnosti expozícií a tvoriť obsah, vrátane grafických výstupov. Príležitostne vytváram fotodokumentáciu z podujatí a podieľam sa na ich organizačnom zabezpečení. Komunikujem s verejnosťou a médiami. Snažím sa prispievať k pozitívnemu obrazu múzea. Práca v múzeu je pre mňa zdrojom inšpirácie.  Napĺňa ma vidieť pozitívny dopad mojich aktivít na návštevníkov a na samotné múzeum.