Banská Štiavnica

Nový zámok

Starý zámok

Kammerhof

Berggericht

Galéria Jozefa Kollára

Dedičná štôlňa Glanzenberg

Banské múzeum v prírode

Legenda

Expozície

Ďalšie pamätihodnosti