Galerijný tím

Galerijný tím


Silvia Herianová
projektová koordinátorka
e-mail: herianova.silvia@muzeumbs.sk

Silvia Herianová nastúpila na miesto projektovej koordinátorky Galérie Jozefa Kollára v marci 2021. Štyri roky predtým ste ju mohli stretávať v banskoštiavnickej Galérii Schemnitz, kde pracovala ako projektová koordinátorka. Produkčne a manažérsky zabezpečovala výstavy súčasných slovenských i zahraničných vizuálnych umelcov, ako aj celý rad vzdelávacích podujatí. Galéria Jozefa Kollára je pre ňu novou výzvou, ale teší sa na nové projekty, tvorivé partnerstvá a stretnutia s umelcami/-kyňami, kurátormi/-kami a návštevníkmi/-čkami. Má radosť zo skvelého tímu, ktorý sa v Galérii Jozefa Kollára sformoval.


Mária Janušová
kurátorka
e-mail: janusova.maria@muzeumbs.sk

Mária Janušová pracuje ako kurátorka v Galérii Jozefa Kollára od polovice apríla 2021. S galériou však spolupracuje už od roku 2018, kedy spolu s Erikom Vilímom kurátorovala XII. Trienále malého objektu a kresby. O rok neskôr spolu s Luciou Tkáčovou v GaJK realizovala projekt Zlaté časy, prostredníctvom ktorého sa začali transformačné procesy inštitúcie. Verí, že v rámci svojho ďalšieho pôsobenia v Galérii Jozefa Kollára bude môcť nadviazať na tieto zmeny a spoločne s galerijným tímom sa im podarí vytvoriť dobre fungujúcu, vizuálne i obsahovo príťažlivú inštitúciu, miesto zážitku pre štiavnické, celoslovenské ako aj zahraničné publikum.


Zuzana Paškayová
lektorka
e-mail: paskayova.zuzana@muzeumbs.sk

Zuzana Paškayová pracuje v GaJK ako lektorka. Na tejto pozícii pôsobila už pred niekoľkými rokmi a galéria, so svojou špecifickou atmosférou, jej prirástla k srdcu. „Zmeny, ktoré v nedávnom období v galérii prebehli, prinášajú nové očakávania a je zaujímavé tento proces sledovať zblízka.“ Zuzana sa veľmi teší na spoluprácu v novom galerijnom tíme, a tiež na návštevníkov a nové výstavy.


Božena Výbochová
upratovačka
Božena Výbochová pracuje v Galérii Jozefa Kollára už päť rokov. Stará sa o to, aby bolo všade čisto a o galérii vie naozaj veľa. Je to človek, ktorého je radosť mať v tíme. Spoľahlivá, priateľská, pracovitá... Ďakujeme a tešíme sa, že je s nami.