Galerijný tím

Galerijný tím


Zuzana Paškayová
projektová koordinátorka
e-mail: paskayova.zuzana@muzeumbs.sk

Zuzana Paškayová pracuje v GaJK od roku 2021 ako lektorka a od roku 2023 ako vedúca galérie a projektová koordinátorka. Prácu na tejto pozícii považuje za úžasnú príležitosť, ale najmä novú výzvu. Teší sa na zaujímavé projekty, tvorivé partnerstvá a stretnutia s ľuďmi, ktorým je blízke umenie. Verí, že galéria si udrží stálych a získa i nových priaznivcov vďaka zaujímavému výstavnému programu a podujatiam.


Mária Janušová
kurátorka
e-mail: janusova.maria@muzeumbs.sk

Mária Janušová pracuje ako kurátorka v Galérii Jozefa Kollára od polovice apríla 2021. S galériou však spolupracuje už od roku 2018, kedy spolu s Erikom Vilímom kurátorovala XII. Trienále malého objektu a kresby. O rok neskôr spolu s Luciou Tkáčovou v GaJK realizovala projekt Zlaté časy, prostredníctvom ktorého sa začali transformačné procesy inštitúcie. Verí, že v rámci svojho ďalšieho pôsobenia v Galérii Jozefa Kollára bude môcť nadviazať na tieto zmeny a spoločne s galerijným tímom sa im podarí vytvoriť dobre fungujúcu, vizuálne i obsahovo príťažlivú inštitúciu, miesto zážitku pre štiavnické, celoslovenské ako aj zahraničné publikum.


Božena Výbochová
upratovačka
Božena Výbochová pracuje v Galérii Jozefa Kollára už päť rokov. Stará sa o to, aby bolo všade čisto a o galérii vie naozaj veľa. Je to človek, ktorého je radosť mať v tíme. Spoľahlivá, priateľská, pracovitá... Ďakujeme a tešíme sa, že je s nami.