30.11.2017 Rok Márie Terézie v SBM- Historické prednáškové popoludnia

do novembra 2017, 13:30 hod., Kammerhof Info: 045 – 694 94 30, archiv@muzeumbs.sk

Článok môžete komentovať ...