Klub priateľov múzea

Klub priateľov múzea

Slovenské banské múzeum (SBM) je zbierkotvornou pamäťovou inštitúciou s dlhou tradíciou (SBM je pokračovateľom Mestského múzea založeného v roku 1900). Múzeum sa prostredníctvom svojich expozícií, projektov a podujatí usiluje o ochranu a prezentáciu komplexného pohľadu na dôležité odvetvia ľudskej činnosti: BANÍCTVO a BANÍCKU KULTÚRU. Kolekcie múzea reprezentujú nielen „rodinné striebro“ BANSKEJ ŠTIAVNICE ako lokality UNESCO, ale tiež reflektujú dejiny baníctva na Slovensku a v  stredoeurópskom priestore. V súčasnosti sa múzeum sústreďuje aj na tematizovanie naliehavých ENVIRONMENTÁLNYCH OTÁZOK, ktoré súvisia s klimatickou krízou. 

Prostredníctvom KLUBU PRIATEĽOV MÚZEA máme ambíciu formovať, budovať a rozvíjať KOMUNITU našich priaznivcov, návštevníkov a podporovateľov. PATRÓNI múzea môžu šľachetne a významným spôsobom podporiť a skvalitniť činnosť múzea. Múzeum nie je inštitúciou len pre súčasníkov. Práve  BUDÚCNOSŤ zvýrazní kultúrno-historickú hodnotu jeho kolekcií. BUDÚCNOSŤ bude zrkadlom našej kultúrnosti.     

Staňte sa súčasťou PRÍBEHU MÚZEA, pozývame Vás do KLUBU PRIATEĽOV SBM !    

Členstvo sme pripravili v niekoľkých kategóriách: 

    PRIATEĽ/KA: (70,-€)
•    PRIATEĽ/KA +1: (90,-€)
•    ŠTUDENT/KA: (40,-€
•    SENIOR/KA: (40,-€)
•    PATRÓN/KA: (300,-€)
•    SILVERPATRÓN/KA: (500,-€) 
•    GOLDENPATRÓN/KA: (2000 - 5 000,-€) 

Ročné členstvo v KLUBE PRIATEĽOV MÚZEA členom a sponzorom prináša veľa exkluzívnych VÝHOD a mimoriadnych  ZLIAV. Umožňuje navštevovať expozície múzea, výstavy, vernisáže, komentované prehliadky, prednášky zdarma. Svoje obľúbené expozície a výstavy môžete vidieť opakovane, tak často, ako budete chcieť. Hoci aj každý deň!

Členstvom získate aj možnosť nakupovať publikácie vydané múzeuom so zľavou. 

Zoznam zľavnených publikácií pre členov klubu.

Platnosť kariet je 365 dní od zakúpenia.

Členské karty KLUBU (PRIATEĽ, PRIATEĽ +1, SENIOR, ŠTUDENT) môžete zakúpiť v obchodíkoch našich expozícií alebo si ich môžete objednať na adrese: propagacia@muzeumbs.sk, 0918990452.

Sponzorské karty PATRÓN, SILVERPATRON, GOLDENPATRÓN objednávajte na propagacia@muzeumbs.sk, 0918990452.

PRIATEĽ/KA
PRIATEĽ/KA +1
ŠTUDENT/KA
SENIOR/KA
PATRÓN/KA
SILVERPATRÓN/KA
GOLDENPATRÓN/KA