Archív článkov

Archív článkov

Nový zámok – architektonická súťaž na návrh výmeny vstupného schodiska

Slovenské banské múzeum informuje: Nový zámok – architektonická súťaž na návrh výmeny vstupného schodiska.

viac 12.02.2021

Voľná pracovná pozícia KURÁTOR/KURÁTORKA.

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica informuje o voľnej pracovnej pozícii KURÁTOR/KURÁTORKA UMELECKO-HISTORICKÉHO ZBIERKOVÉHO FONDU v Galérii Jozefa Kollára /GaJK/.

viac 08.02.2021

Výborná správa!

Úspešný a oceňovaný výstavný projekt „Príbeh značky PLETA“ už má aj katalóg.

viac 13.01.2021

PF 2021

Ďakujeme vám za spoluprácu v uplynulom roku a do nového roka 2021 vám prajeme veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.

viac 01.01.2021

Slovenské banské múzeum je zatvorené do odvolania!

Slovenské banské múzeum bude z dôvodu opatrení proti šíreniu Covid-19 zatvorené pre verejnosť do odvolania.

viac 17.12.2020

120 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici, XIV.

Slovenské banské múzeum (ďalej len „múzeum“) pôsobí v zmysle Zriaďovacej listiny č. 1/1999-5.3. zo dňa 1.1.1999 a plní funkciu celoslovenského špecializovaného múzea, ale vykonáva aj koordinačné, metodické, vzdelávacie a informačné činnosti v oblasti svojej špecializácie.

viac 15.12.2020

Výberové konanie PROJEKTOVÝ/Á KOORDINÁTOR/KA Galéria J. Kollára

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu PROJEKTOVÝ/Á  KOORDINÁTOR/KA GALÉRIE JOZEFA KOLLÁRA /GaJK/.

viac 04.12.2020

Galéria J. Kollára a zámery s ňou

Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny „Galéria J. Kollára“ z 19. novembra 2020.

viac 02.12.2020

120 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici, XIII.

Od roku 1998 sa múzeum prostredníctvom projektu Škola v múzeu cielene venuje environmentálnej výchove a to realizovaním aktivít v Dielničke v Kammerhofe, Ekodielničke v Handlovej, Interaktívnom múzeu s Geobádateľňou v Mineralogickej expozícii a doplnkovými aktivitami v expozíciách.

viac 30.11.2020

Otváracie hodiny v expozíciách SBM v termíne 19.11.- 20.12.2020.

Otváracie hodiny Slovenského banského múzea od 19. novembra 2020 do 20. decembra 2020.

viac 18.11.2020

SBM od 19.novembra 2020 opäť otvorené pre verejnosť!

Slovenské banské múzeum opäť otvára svoje expozície od 19. novembra 2020 a to pri dodržaní opatrení Covid-19.

viac 18.11.2020

120 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici, XII.

Expozícia minerálov a nerastných surovín Slovenského banského múzea sa nachádza v budove Berggericht na Námestí Sv. Trojice.  Budova je postavená na úpätí vrchu Staré mesto (Glanzenberg), na ktorom vychádza na povrch rudná žila Špitáler.

viac 16.11.2020