08.07.2024 Záverečná konferencia projektu „ZELENÁ MISIA – Slovenské banské múzeum pre klímu“

Pozývame vás na záverečnú konferenciu, ktorou vrcholí projekt Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici „ZELENÁ MISIA – Slovenské banské múzeum pre klímu“.

Záverečná konferencia, ktorou vrcholí projekt Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici „ZELENÁ MISIA – Slovenské banské múzeum pre klímu“, sa uskutoční 11.7.2024 o 10:00 hod. v Kammerhofe - v Sieni komorských grófov.

Projekt bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ťažiskom série aktivít, ktoré v rámci projektu múzeum realizovalo, bolo zvýšiť povedomie verejnosti o klimatickej zmene, zrealizovať sériu edukačných a tvorivých aktivít (najmä pre deti), ktoré neformálne tematizujú dopady klimatickej zmeny a inšpirujú k hľadaniu spôsobov, ako zmierňovať ich rozsah a charakter.

Projekt vďaka komplexnosti, rozmanitosti a previazanosti obsahovej štruktúry aktivít priniesol námety, ako múzejná inštitúcia môže angažovane a aktívne prispieť k spoločenskému dialógu o naliehavej potrebe ochrany klímy. 

Okrem informačnej kampane ZELENÁ MISIA, medzinárodného odborného kolokvia MÚZEÁ A GALÉRIE 21. STOROČIA SPOLOČNE PROTI HROZBÁM KLIMATICKEJ KRÍZY a participatívneho umeleckého projektu NECHAJTE POČUŤ TICHO, sa múzeu podarilo zrealizovať aj revitalizáciu priestoru nádvoria Kammerhofu na komunitnú záhradu a átria Galérie Jozefa Kollára na dažďovú záhradu. V doposiaľ zanedbaných priestoroch sa okrem kvalitatívnej funkčnej obnovy podarilo vynaliezavo integrovať aj technické riešenia, zamerané na vodozádržné opatrenia, zvýšenie biodiverzity a klimatickej stability v jedinečnom pamiatkovo chránenom mestskom prostredí.

Partnermi projektu boli Dalane Folkemuseum v nórskom Egersunde, Špeciálna základná škola Banská Štiavnica, Domov Márie – zariadenie sociálnych služieb Banská Štiavnica.

Viac informácií o projekte "ZELENÁ MISIA – Slovenské banské múzeum pre klímu" nájdete na webovej stránke https://www.zelenamisia.sk/

Článok môžete komentovať ...