Konferencie a semináre

ARGENTI FODINA 2017

Medzinárodná konferencia

6.-8.september 2017, Rytierska sála,Starý zámok

Info: sbm@muzeumbs.sk, propagacia@muzeumbs.sk

ARGENTI FODINA 2017, 2.cirkulár

ARGENTI FODINA 2017 English

ARGENTI FODINA 2017 Deutsch

ZREALIZOVANÉ V ROKU 2016 Etnológ v teréne-k prameňom poznania

ZREALIZOVANÉ KONFERENCIE V ROKU 2015

13th International Symposium/13. "Erbe" - Symposium

Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy

Libraries - Achives - Museums

15 th - 20 th June 2015 Banská Štiavnica, Slovakia