21.09.2015 Výstava /Ne/zabudnutí aušusníci, 4.december 2014-30.september 2015, Starý zámok

Výstava predĺžená až do 30.septembra 2015! Výstava /Ne/zabudnutí aušusníci odhaľuje … Continue reading

Výstava predĺžená až do 30.septembra 2015!

Výstava /Ne/zabudnutí aušusníci odhaľuje tajomstvá zaujímavého fenoménu baníctva  – tradície aušusníkov. Aušusníci sú súčasťou baníckej kultúry od stredoveku podnes a za stáročia existencie zažívali mnohé obdobia premien. V starších dobách boli ukrytí za múrmi kostolov, kde osvetľovali liturgické obrady, ich zlatý vek prišiel v novoveku, v období cisárskych  návštev, kedy sa stali ikonami baníctva. Z kostolov sa presunuli na námestia, stali sa súčasťou svetských slávností, boli ich ozdobou vo svojich pôsobivých červeno–bielych uniformách. Pôvodne „kostolná“ tradícia prežila i socializmus a nový dych chytila na prahu 21. storočia, keď jej krásu objavili banícke spolky a aušusníci opäť reprezentujú banícky stav v kostoloch i v uliciach počas mestských slávností.

Výstava prezentuje tradíciu aušusníkov prostredníctvom jedinečných exponátov v zbierke Slovenského banského múzea a upozorňuje i na pamiatky vo verejnom priestore – v intravilánoch banských obcí a miest v okolí Banskej Štiavnice (kostoloch, kaplnkách, na cintorínoch). Výstavný projekt v spolupráci so Slovenským banským múzeom autorsky pripravili za občianske združenie Iniciatíva za živé mesto Mgr. Zuzana Denková a Ing. arch. Iveta Chovanová. Vernisáž sa uskutoční v Starom zámku v Banskej Štiavnici 4. decembra 2014 o 16. hodine a výstava bude verejnosti prístupná do 31. júla 2015. Pripravený je i zaujímavý vzdelávací program pre školy (kontakt: Bc. I. Liďáková, 045/6949472).

Tešíme sa na všetkých milovníkov starých baníckych tradícií.

Výstavu podporilo Ministerstvo kultúry SR a materiálne tiež stavebná firma Ľubomír Pelachy LP – STAVMIX, STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. v B. Štiavnici a Faba, s.r.o., Banská Štiavnica.

Všetkým ďakujeme.

 Vernisáž: 4. decembra 2014 o 16,00 hod.

Výstava otvorená v čase otváracích hodín Starého zámku, 9.00-17.00 hod., posledný vstup o 16.00 hod.

Výstava predĺžená až do 30.septembra 2015!

Mgr.Zuzana Denková

PLAGÁT V PDF

 

Článok môžete komentovať ...