12.01.2022 Výstava Edmund Gwerk: Paralely a paradoxy, 22.10.2021

Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Edmund Gwerk: Paralely a paradoxy v kurátorskej koncepcii Zsófie Kiss-Szemán.

Edmund Gwerk: Paralely a paradoxy
Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán
Architektúra výstavy: Jakub Kopec
Miesto konania: Veľká sála Galérie Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica
Vernisáž výstavy: Piatok, 22.10.2021, 18:00
Trvanie výstavy: výstava predĺžená do 13.3.2022
Projekt/Výstavu podporilo Mesto Banská Štiavnica.

Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Edmund Gwerk: Paralely a paradoxy v kurátorskej koncepcii Zsófie Kiss-Szemán, ktorá sa uskutoční v piatok 22. októbra o 18:00. Výstava bola odpremierovaná v decembri 2020 v Galérii mesta Bratislavy, následne sa presunula do Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici a napokon výstava zakončí svoju púť symbolicky v autorovom rodisku v Banskej Štiavnici.

Výstava Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy, ktorá predstavuje 80 autorových vrcholných diel, podáva obraz o celej jeho tvorbe od dvadsiatych do štyridsiatych rokov 20. storočia. Prostredníctvom stovky fotografií a dobových dokumentov sa návštevníčky a návštevníci môžu oboznámiť so životnou dráhou tohto významného predstaviteľa medzivojnového maliarstva na Slovensku, ako aj jeho manželky, významnej literárnej vedkyne Alžbety Göllnerovej-Gwerkovej. Do výstavy je zaradené aj intervenčné dielo Matúša Lányiho reagujúce na tvorbu tohto vynikajúceho banskoštiavnického umelca.

Maliarska cesta Edmunda Gwerka (1895 Banská Štiavnica – 1956 Bratislava) sa po akademických štúdiách v Budapešti v dvadsiatych rokoch minulého storočia postupne vykryštalizovala do podoby mysticizmom podfarbeného neskorého expresionizmu vyjadrujúceho živelnú silu prírody a panteistický obraz sveta dokonalej symbiózy človeka, prírody a kozmu. Slovenský kraj, najmä štiavnické hory a Sitno, ho inšpirovali k veľkolepým vírivým krajinomaľbám, maliarskym symfóniám pripomínajúcim dynamické krajinárske vízie. Gwerk bol mimoriadne komplikovanou umeleckou osobnosťou. Spájali sa v ňom rozporuplné túžby a vlastnosti a protichodné boli aj jeho zámery a ciele. Svoj život žil naplno, či už v úplnej samote v štiavnickej prírode alebo vo víre diania v európskych mestách. Zasadzoval sa za autentickú tvorbu, obhajoval tvorivú silu a individualitu a neústupčivo bojoval proti diletantizmu a gýču. Intelekt bol rovnako dôležitou súčasťou jeho tvorby ako intuícia. Cieľom výstavy je ponúknuť novú interpretáciu umelcovej tvorby na základe hĺbkového vedeckého výskumu, ktorého výsledky boli publikované formou monografie.

Článok môžete komentovať ...