07.12.2021 Virtuálna výstava MAXIMILIÁNOV BANSKÝ PORIADOK

Chcete poznať bližšie tento zaujímavý, zrozumiteľný a dôsledne prepracovaný kódex? Virtuálny projekt je prístupný aj na webovej stránke www.banskyporiadok.sk.

BANSKÁ ŤAŽBA bola aj bude komplexne náročným odvetvím. Musela mať presné PRAVIDLÁ. 

MAXIMILIÁNOV BANSKÝ PORIADOK bol ako dôležitý „zákonník“ prijatý v roku 1571. Panovník Maximilián II. Habsburský (1527 - 1576) a jeho „legislatívci“ v ňom prostredníctvom 46 článkov komplexne regulovali, definovali pravidlá a povinnosti všetkých zainteresovaných zložiek banského podnikania (ťažiarov, baníkov, hutníkov, etc). 

Prijatie dôležitého dokumentu tento rok zaznamenáva 450. VÝROČIE. Kvalitne spracovaný poriadok platil takmer 300 (!) rokov. 

Chcete poznať bližšie tento zaujímavý, zrozumiteľný a dôsledne prepracovaný kódex? 
Ešte v septembri 2021 sme v našom múzeu uviedli virtuálnu výstavu MAXIMILIÁNOV BANSKÝ PORIADOK. Autorom projektu je Mgr. Peter Konečný, PhD., vedúci Slovenského banského archívu. Na projekte spolupracovala aj nezisková organizácia Berg Schola n.o. www.berg-schola.com. 

Virtuálny projekt je prístupný aj na webovej stránke www.banskyporiadok.sk. 

#slovenske_banske_muzeum #maximilianov_bansky_poriadok #slovensky_bansky_archiv #BERG_SCHOLA #KAMMERHOF #BANICTVO_NA_SLOVENSKU

Článok môžete komentovať ...