03.11.2021 SLOVENSKÉ POVEROVÉ ROZPRÁVANIA A SLOVANSKÁ MYTOLÓGIA

Prednáška v Galérii Jozefa Kollára, 4.11.2021

Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici dňa 4.11.2021 o 17:00 zorganizovalo prednášku etnologičky Tatiany Bužekovej s názvom Slovenské poverové rozprávania a slovanská mytológia. Prednáška bola sprievodným podujatím k výstave Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča - Šepkajúce tiene, blčiace plamene a zelené orákulum v Galérii Jozefa Kollára.

Prednáška sa venovala interpretácii slovenských poverových rozprávaní vo vzťahu k známym motívom slovanskej mytológie. Autorka ju ilustrovala materiálom vlastného etnografického výskumu na západnom Slovensku.

O prednášajúcej autorke:
doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. vyštudovala matematiku, religionistiku a etnológiu. Pôsobí na Katedre etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo výskume sa zameriava najmä na problematiku náboženstva, mágie, emócie, pamäti, morálky, kultúrnych reprezentácií tela či populárnej kultúry. Je autorkou publikácie Nepriateľ zvnútra. Nadprirodzená hrozba v ľudskej podobe (2009) a editorkou zborníka Za horama, za vodú... ľudové rozprávania z obce Závod (2007).

Foto: L. Lužina

Článok môžete komentovať ...