02.11.2015 Slovenské banské múzeum privítalo stotisíceho tohtoročného návštevníka.

Slovenské banské múzeum s hrdosťou oznamuje, že v piatok 9. októbra 2015, … Continue reading

Slovenské banské múzeum s hrdosťou oznamuje, že v piatok 9. októbra 2015, privítalo stotisíceho tohtoročného návštevníka.

Privítanie sa uskutočnilo v areáli Banského múzea v prírode, ktoré je dlhodobo najnavštevovanejšou expozíciou Slovenského banského múzea. Stotisíceho návštevníka, ktorým bol Samko z Myjavy v sprievode svojich rodičov, privítal riaditeľ múzea PhDr. Jozef Labuda, CSc., zástupca riaditeľa Ing. Peter Zorvan, PhD., vedúci oddelenia Banského múzea v prírode Ing. Ondrej Michna a zástupcovia oddelenia marketingu.

Poďakovaním pre Samka, ako stotisíceho návštevníka, sú ročná vstupenka do všetkých stálych expozícií Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici (Starý zámok, Nový zámok, Galéria Jozefa Kollára, Mineralogická expozícia- Berggericht, Baníctvo na Slovensku- Kammerhof, Dedičná štôlňa Glanzenberg, Banské múzeum v prírode), upomienkové predmety, ale aj malé prekvapenie z tvorivých dielní, ktoré prebiehajú v múzeu v rámci projektu Školy v múzeu.

Slovenské banské múzeum samozrejme ďakuje všetkým svojim návštevníkom, ktorí návštevou stálych expozícií, výstav alebo podujatí, prispeli k dosiahnutiu tohtoročnej návštevnosti s číslom 100.000 už v mesiaci október.

Srdečne pozývame do našich expozícií aj v ďalších mesiacoch, pretože ponuka je stále bohatá: výstava K dejinám drôtených lán, výstava GWERK 120, výstava Eva Linhartová- Bachratá, výstava Neobyčajné príbehy obyčajných vecí, Týždeň vedy a techniky, Stretnutie generácií, Dielne pre verejnosť, Štyavnycký vjanočný jarmok

Foto: K.Patschová

Článok môžete komentovať ...