21.06.2024 POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIUM

MÚZEÁ A GALÉRIE 21. STOROČIA SPOLOČNE PROTI HROZBÁM KLIMATICKEJ KRÍZY.

•    Aké príležitosti a výzvy otvára 21. storočie múzeám a galériám v kontexte dôsledkov klimatickej krízy?  
•    Ako môžu verejné inštitúcie svojimi aktivitami prispievať k zvyšovaniu environmentálnej gramotnosti verejnosti? 
•    Ako sú múzea a galérie pripravené uplatniť a transformovať svoju kredibilitu a stať sa iniciátormi či aktérmi dialógu o potrebe udržateľnej budúcnosti? 
•    Dokážu verejné inštitúcie pohotovo, efektívne a vynaliezavo vytvárať systémové riešenia na zabezpečenie energeticky udržateľných riešení svojich prevádzok? 
Ak Vás zaujímajú tieto otázky a hľadáte na ne odpovede, prijmite pozvanie na inšpiratívne medzinárodné odborné kolokvium: 
MÚZEÁ A GALÉRIE 21. STOROČIA SPOLOČNE PROTI HROZBÁM KLIMATICKEJ KRÍZY
BANSKÁ ŠTIAVNICA, STARÝ ZÁMOK, SLOVENSKO
26 . – 27 . JÚN 2024 

V odbornom programe dvojdňového podujatia bude v 7. tematických blokoch uvedených 39 konferenčných príspevkov autorov, autoriek alebo tímov, ktoré reprezentujú nielen múzejné a galerijné inštitúcie, ale aj vysoké školy, odborné organizácie, nezávislé iniciatívy či podnikateľské prostredie. 

•    PROGRAM PODUJATIA: https://www.zelenamisia.sk/kolokvium/#Program_k 
 
Vzhľadom na obmedzené kapacity priestorov, v prípade Vášho záujmu zúčastniť sa odborného programu podujatia je POTREBNÁ REGISTRÁCIA.
 
•    REGISTRAČNÝ FORMULÁR: https://www.zelenamisia.sk/registracia-pre-kolokvium/ 
Vstup na podujatie je bezplatný, so zabezpečeným tlmočením príspevkov. 

Organizátorom podujatia je Slovenské banské múzeum a kolokvium je jedným z výstupov projektu "ZELENÁ MISIA – Slovenské banské múzeum pre klímu", ktorý podporil Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Kontakt: Ing. arch. Iveta Chovanová, greenmission2024@gmail.com, +421907 076 645 
https://www.zelenamisia.sk/

Článok môžete komentovať ...