12.01.2022 Ponuka práce - pracovník vlastnej ochrany - koordinátor

Pracovník vlastnej ochrany - koordinátor s nástupom od 1. apríla 2022.

Ponuka práce

Pracovné miesto :         pracovník vlastnej ochrany - koordinátor
Deň nástupu :               1.4.2022
Miesto výkonu práce :  Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Pracovné miesto vhodné :  aj pre zdravotne postihnutého
Požadované vzdelanie :  stredoškolské s maturitou
Trieda :  3
Plat:  646 – 700,- eur
Cudzí jazyk : nie
Všeobecné spôsobilosti :  Preukaz odbornej spôsobilosti typ S
                                            Znalosť zákona 473/2005 zákon o súkromnej bezpečnosti
                                            Práca s počítačom – Word, Excel, internet, mail
                                            Komunikácia / manažovanie členov vlastnej ochrany/
                                            Prezentovanie
                                            Tímová práca
                                            Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa
                                            Spoľahlivosť
                                            Zodpovednosť
Popis práce                              
1.    Zabezpečenie činnosti vlastnej ochrany, koordinácia práce členov vlastnej ochrany.
2.    Dozor a ochrana budov a zbierkových fondov v objektoch SBM, usmerňovanie ľudí v priestoroch múzea, ochrana  verejného priestoru s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky vrátane spolupráce s políciou.
3.    Zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemôže oznamovať iným osobám.

Kontakt: Ľudmila Ivaničová, mzdy@muzeumbs.sk, 045/694 94 11

Korešpodenčná adresa: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA/KANDIDÁTKU

Článok môžete komentovať ...