13.09.2022 Obmedzenie prístupu k expozíciám SBM - 15.9.2022

Medzinárodné cyklistické preteky OKOLO SLOVENSKA - 15.9. 2022 môžu obmedziť prístup do našich expozícií. 

Vážení návštevníci.

Slovenské banské múzeum si Vás dovoľuje upozorniť na vzniknuté obmedzenia prístupu do svojich expozícií,nakoľko 15.9.2022 sa konajú v meste banská Štiavnica Medzinárodné cyklistické preteky OKOLO SLOVENSKA.

Vic informácií nájdete na stránke Mesta Banská Štiavnica: https://www.facebook.com/mestobanskastiavnica

Článok môžete komentovať ...