13.09.2021 MLÁDEŽNÍCKA KLIMATICKÁ VÝZVA

Pridajte sa k mládežníckej výzve EŠTE dnes v Youth Climate Pact Challenge, ktorá je súčasťou Európskeho klimatického paktu.

MLÁDEŽNÍCKA KLIMATICKÁ VÝZVA
MÔJ SVET - MOJE ČINY - NAŠA PLANÉTA

Pridajte sa k mládežníckej výzve EŠTE dnes v Youth Climate Pact Challenge, ktorá je súčasťou Európskeho klimatického paktu.

Výzva je určená pre mladých ľudí vo veku 15-30 rokov žijúcich v členských krajinách EÚ a umožňuje im pripraviť vlastný projekt zmiernenia dôsledkov klimatickej zmeny. Účastníci majú možnosť vytvoriť vlastnú pracovnú skupinu alebo pridať sa už do existujúcej. Pracovným jazykom je angličtina.

Radi by sme Vás povzbudili k účasti, či už individuálnej alebo v rámci samostatnej skupiny s vlastným projektom v jednej z nasledujúcich oblastí:

·         Support for Young Climate Pact Ambassadors

·         Stepping up individual climate action

·         Stepping up youth involvement in climate policy

·         Education for climate action

Registračný link je k dispozícii tu: https://youth-climate-pact-challenge.b2match.io/ 

Registráciou účastníci získajú prístup na spoločnú online platformu European Climate Pact Community Hub, pomocou ktorej budú svoj projekt rozvíjať. Zmyslom aktivity je prepojiť mladých ľudí medzi sebou a zároveň s relevantnými subjektami, ktoré im pomôžu nápady realizovať.

Množstvo vytvorených projektov nie je obmedzené, časový rámec iniciatívy je nasledovný:

·  20/09/2021 –  Registrácia

·   30/09/2021 – Vytvorenie vlastnej skupiny alebo zaradenie sa do existujúcej tematickej skupiny, vytvorenie krátkeho prezentačného videa

·  11/10/2021 – Prezentácia najlepších projektov viceprezidentovi Európskej komisie, p. Fransovi Timmermansovi

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte národnú koordinátorku projektu – Iva Tahy (E: sk@euclimatepact.eu).

Európsky klimatický pakt je celoeurópska iniciatíva Európskej komisie, ktorá vznikla v decembri 2020 a oslovuje jednotlivcov, komunity a organizácie s ponukou účasti na budovaní zelenšej Európy. Pakt má za cieľ zapojiť občanov a komunity do boja za našu klímu a životné prostredie, informovať, inšpirovať a podporovať spoluprácu medzi ľuďmi a organizáciami - od orgánov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni až po podniky, zväzy, organizácie občianskej spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie, výskumno-inovačné organizácie, skupiny spotrebiteľov, ako aj jednotlivcov. Zapojenie do Európskeho klimatického paktu je možné na individuálnej úrovni prostredníctvom prísľubu na platfome count us in.


Slovenské banské múzeum je ambasádorom Európskeho klimatického paktu.

GENERAL INFORMATION

PROJECT IDEAS OVERVIEW

Článok môžete komentovať ...