23.07.2021 JARMILA MITRÍKOVÁ & DÁVID DEMJANOVIČ: Šepkajúce tiene, blčiace plamene a zelené orákulum

Štukovka

Kurátorka: Mária Janušová
Vernisáž: 23.7.2021, 18:00
Trvanie výstavy: 24.7. – 5.12.2021
Miesto konania: Štukovka, Galéria Jozefa Kollára, Námestie Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

Výstavu organizuje Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Zriaďovateľom Slovenského banského múzea je Ministerstvo životného prostredia SR.

V našom priestore Štukovka, s názvom odkazujúcim na samotnú výstavnú sálu so vzácnou štukovou výzdobou, aktuálne prezentujeme diela umeleckej dvojice Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča. V tvorbe čerpajú motívy z ľudovej kultúry, slovanskej mytológie, etnológie, vedy o vesmíre, sci-fi kinematografie a literatúry, vizuálnej kultúry socialistického Československa, ako aj súčasného spoločensko-politického prostredia. Pre ich diela je príznačné bizarné, kolážovité spájanie rozličných motívov do jedného obrazového celku. Prepájaním rôznorodých vizuálnych znakov dávajú veciam nový význam, kontext či interpretáciu. I keď sú maliarske kompozície Mitríkovej & Demjanoviča možno na prvý pohľad ľúbivé, a to predovšetkým kvôli použitiu tradičnej „jarmočnej“ techniky pyrografie a pestrých pastelových farieb, pri hlbšom zahĺbení sa do ich malieb nastáva zneistenie, nepokoj, strach, ba dokonca zdesenie z vyobrazenej kritickej a tragikomickej symboliky.

Výstava v Galérii Jozefa Kollára predstavuje ich novšiu a menej známu polohu tvorby – keramické objekty. Hoci Mitríková študovala keramiku na VŠVU, spolu s partnerom Demjanovičom sa k nej znovu vrátili v roku 2015 a odvtedy ju ďalej rozvíjajú. Rovnako ako technika pyrografie, aj keramika patrí medzi typické ľudové remeslá, ktoré majú na Slovensku dlhú tradíciu. Je zrejmé, že u Mitríkovej & Demjanoviča je výrazný záujem o ľudovú tvorbu. Prostredníctvom výberu tradičnej techniky ľudu sa tak vymaňujú z inak možno elitárskeho sveta súčasného umenia a svojou tvorbou sa viac približujú bežným obyvateľom.

Na výstave s názvom Šepkajúce tiene, blčiace plamene a zelené orákulum sú prezentované keramické diela autorského dua s jednotným motívom masky. Daným zobrazením odkazujú na ľudové tradície, povery či pohanské zvyky, ktoré boli u nás praktizované dávno pred príchodom kresťanstva. Pokrývanie tela maskou bolo v našej dávnej histórii typické pre obrady spojené so slnovratmi či rovnodennosťami. Navlieknutím masky mohli ľudia na chvíľu zmeniť svoju identitu, bezbreho si užívať slasti, radosti a zrejme aj páchať agresívne či nekalé skutky. Tieto kultové masky často krát niesli prírodnú či zvieraciu symboliku, čím sa prejavovala spätosť vtedajšieho spoločenstva ľudí s prírodou, s ktorou boli vo vzťahu vzájomnej úcty a rešpektu. Dnes sa tento vzťah radikálne zmenil, človek sa vyvýšil nado všetko ostatné, je pán celého sveta. A tak aktuálne čelíme dôsledkom klimatickej krízy, povodniam, tornádam, veľkým suchám a nevydržateľným teplotám. Aké by to však bolo, ak by sme aj naďalej ostali prírodným národom, veriacim na mágie, čary či povery? Výstava ponúka možnosť na okamih sa vrátiť späť do tajomnej minulosti, reality našich predkov pred podmanením si ich sveta kresťanskou vierou. Špecifickou inštaláciou diel v historickej štukovej sále, s podlahou pokrytou krikľavo-zeleným kobercom a centralizovanou architektúrou z bielych galerijných soklov, sa výstava stáva akousi svätyňou, orákulom, miestom rituálu a zážitku.

Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič tvoria autorskú i partnerskú dvojicu. V roku 2011 absolvovali štúdium na bratislavskej VŠVU, kde Mitríková študovala keramiku (ateliér Ivice Vidrovej) a maľbu (ateliér Ivana Csudaia), Demjanovič intermédiá (ateliér Antona Čierneho). Majú za sebou mnohé výstavy a rezidenčné pobyty na Slovensku i v zahraničí. Ich diela sa nachádzajú v zbierke Slovenskej národnej galérie a vo viacerých verejných, súkromných, domácich či zahraničných zbierkach. Zastupuje ich talianska galéria Studio d’Arte Raffaelli. V súčasnosti žijú a tvoria v Košiciach. Zároveň obaja pôsobia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach: Mitríková ako externá doktorandka v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby a Demjanovič je odborným asistentom v ateliéri ASK 3D.

Text: Mária Janušová

Foto: Lubomír Lužina

Článok môžete komentovať ...