24.09.2019 Historická revue a Slovenské banské múzeum.

Kolektív autorov tohto čísla Historickej revue pristúpil k požiadavke vedenia redakcie prezentovať aktuálne výsledky bádania rôznych vedných odborov v oblasti baníctva na Slovensku.

V dlhodobej histórii kmeňov, národov, štátov ... môžeme pozorovať skutočnosť, že tieto vždy sa snažili využiť surovinové zdroje vo svoj prospech. A tak je tomu až dodnes. Dokonca tieto zdroje boli hlavnou príčinou vojenských stretov a záujmov. Územie dnešného Slovenska je prevažne horskou krajinou, ktorá bola obdarovaná bohatstvom ložísk minerálnych rúd drahých a farebných kovov. Z nich dominovala meď, zlato a striebro, či veľmi potrebné železo. O tieto rudy bol vždy veľký záujem už od praveku a je tomu aj dnes. Boli to aj surovinové zdroje, ktoré prispeli k výstavbe dnešných historických miest stredoslovenského a východoslovenského regiónu.

Kolektív autorov tohto čísla Historickej revue pristúpil k požiadavke vedenia redakcie prezentovať aktuálne výsledky bádania rôznych vedných odborov v oblasti baníctva na Slovensku.

Za Slovenské banské múzeum sú autori: 
Jozef Labuda: Zrod baníctva na Slovensku
Peter Jancsy: Bohatstvo našej zeme
Adriana Matejková: Alma mater baníctva celej monarchie
Zuzana Denková: „ To vám tam bolo volačo krásnuo”

Za Slovenské banské múzeum prajeme zaujímavé čítanie.

Článok môžete komentovať ...