27.09.2021 Finisáž výstav Piesky mikrosveta a Miznúce podzemie

Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára
Finisáž výstav Piesky mikrosveta a Miznúce podzemie 
26. 9. 2021

V Galérii Jozefa Kollára skončila monumentálna výstava sezóny 2021 Piesky mikrosveta autorov: Petr Jambor, Jakub Roček, Jakub Nemec, Michal Žilinský a Tomáš Moravanský. Kurátorkou výstavy bola Marianna Brinzová a spolukurátorom Jakub Roček. 
V rovnaký deň ako Piesky mikrosveta skončila aj výstava mladého slovenského umelca Ľubomíra Slovinského: Miznúce podzemie. Vybrala ju Galerijná rada z viac ako 30 projektov, ktoré neetablovaní profesionálni umelci poslali do Otvorenej výzvy 2021. 

Program finisáže:
14:30 hod: Komentovaná prehliadka výstavy Miznúce podzemie (za účasti Ľubomíra Slovinského)
15:00 hod: Komentovaná prehliadka výstavy Piesky mikrosveta (za účasti Marianny Brinzovej a Jakuba Němca)
16:00 hod: Mikrosvety a ich príbehy – spoločenská zodpovednosť a  umelecká neposlušnosť
(diskusia)

V diskusii sa stretli umelci/-kyne, kurátori/-ky, aktivista/-ka a človek z praxe. Hovorili o tom, prečo sa súčasná globálna ekologická kríza stala témou ich práce, či sú optimisti ohľadom budúcnosti života na Zemi, aký význam majú lokálne aktivity na zmiernenie klimatickej zmeny, aká je úloha umenia vo zvyšovaní povedomia o globálnej ekologickej kríze, či sa dokážeme ekologickej katastrofe vyhnúť a pod.

Diskutujúci: 
Marianna Brinzová (umelkyňa a kurátorka)
Jakub Němec (umelec)
Ľubomír Slovinský (umelec)
Miloš Veverka (koordinátor odpadového hospodárstva v Banskej Štiavnici)

Moderátorka:
Nina Vidovencová (umelecká teoretička a aktivistka)

Finisáž výstav: Záznam z diskusie Mikrosvety a ich príbehy - spoločenská zodpovednosť a umelecká neposlušnosť:
https://www.youtube.com/watch?v=Xdz18_XTErI&t=1859s

Článok môžete komentovať ...