03.11.2021 Ako vystavovať? Diskusia o architektúre výstav

V piatok 19. novembra 2021 sa v Galérii Jozefa Kollára uskutočnila diskusia o architektúre výstav s názvom „Ako vystavovať?“

V piatok 19. novembra 2021 sa v Galérii Jozefa Kollára uskutočnila diskusia o architektúre výstav s názvom „Ako vystavovať?“ Diskusia bola sprievodným programom k výstave Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy v kurátorskej koncepcii Zsófie Kiss-Szemán, ktorá má špecifickú architektúru v podobe vlnovitých transparentných priečok od Jakuba Kopca. Diskusia sa zaoberala otázkami ako: Prečo potrebujú výstavy svoju architektúru? Na čo je to dobré? Aké predpoklady by mala spĺňať architektúra výstavy? Aké sú možnosti a trendy v aktuálnej praxi architektúry výstav? Je možné pri tom premýšľať ekologicky? Hosťami diskusie boli dizajnérka Lucia Gamanová, architekt Jakub Kopec a dizajnér Peter Liška. Diskusiu moderovala kurátorka GaJK Mária Janušová. 

O diskutujúcich:
Lucia Gamanová je doktorandka v ateliéri Priestor na Katedre vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. VŠVU absolvovala na Katedrách vizuálnej komunikácie a úžitkového umenia. Aktívne sa venuje filmovej výtvarnej réžii a divadelnej scénografickej tvorbe. Je členkou organizačného tímu Ceny Oskára Čepana a tiež funguje v autorskej dvojici dizajnérskeho štúdia Gamanova Bakushina. 

Jakub Kopec je architekt. Vykonáva subverzívnu architektonickú prax n-1. Je členom redakčnej rady časopisov ERA21 a ARCH, ako aj galerijnej rady Galérie Médium v Bratislave. Je zakladateľom vydavateľstva 4AM/Fórum pro architekturu a média a členom rovnomenného spolku. Venuje sa taktiež editorskej činnosti a kurátorovaniu rôznych výstavných, prednáškových a vzdelávacích projektov. Je (spolu)autorom mnohých dočasných inštalácii i „trvalých“ stavieb, za projekty Nový park v Leopoldove a Neformálne mo(nu)menty v Petržalke obdŕžal ocenenie CE ZA AR 2019 a 2021 v kategórii Exteriér.

Peter Liška sa venuje grafickému a výstavnému dizajnu. Autorsky sa podieľal na stálych expozíciách Slovenského národného múzea a na výstavách a publikáciách Slovenskej národnej galérie, Slovenského centra dizajnu, Galérie mesta Bratislavy a iných. Je autorom vizuálnej identity Stanice Žilina-Záriečie, Novej synagógy v Žiline, či Bratislava Dizajn Week. Je členom organizačného tímu Ceny Oskára Čepana, pre ktorú navrhuje grafický a výstavný dizajn. 

Článok môžete komentovať ...