20.09.2022 26. SYMPÓZIUM Z DEJÍN FARMÁCIE, 21. september 2022

V roku 2022 si pripomíname 70. výročie založenia Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a 230. výročie úmrtia banskoštiavnického banského lekára Jána Juraja Hoffingera.

V roku 2022 si pripomíname 70. výročie založenia Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a 230. výročie úmrtia banskoštiavnického banského lekára Jána Juraja Hoffingera.

Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývame na 26. Sympózium z dejín farmácie, ktoré sa uskutoční v stredu 21. septembra 2022 v Rytierskej sále na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Prvý blok prednášok začína o 9:00 a druhý blok prednášok o 12:45. Prednášky sú verejné. Vstup je voľný.

Vedeli ste, že niektoré farmaceutické spoločnosti majú za sebou 350 ročnú históriu existencie? Chcete spoznať zaujímavé príbehy lekárov a lekárnikov z čias aktívnej baníckej ťažby v Banskej Štiavnici a dozvedieť sa pritom o rastlinných liekoch, ktoré používali naši predkovia už v 16.storočí? Pozývame vás na zaujímavé podujatie: vedecké sympózium z dejín farmácie.
Podujatie sa koná pod záštitou dekana FaF UK prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH

Organizátori:
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
OZ Diversitas Culturae v Banskej Bystrici
Klub dejín farmácie pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach

www.muzeumbs.sk 
Kontakt: lencova.miriam@muzeumbs.sk, sencek.richard@muzeumbs.sk
Mobil: 0948 027 116

Článok môžete komentovať ...