Výberové konanie na pozíciu odborný pracovník oddelenia

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborný pracovník oddelenia  Galérie Jozefa Kollára.

viac 05.06.2020

Slovenské banské múzeum otvára 8. expozíciu od 9.6.2020.

Slovenské banské múzeum sprístupňuje 8. svoju expozíciu v utorok 9. júna 2020.

viac 05.06.2020

Svetový deň životného prostredia v SBM.

Svetový deň životného prostredia v expozíciách Slovenského banského múzea.

viac 05.06.2020

Výstava Ecce terra... (Hľa krajina ...) pokračuje, Berggericht-výstavné priestory

Výstava venovaná zmene banskoštiavnickej krajiny a mesta vplyvom banskej a hutníckej činnosti v priebehu 17.-21. storočia.

viac 04.06.2020