16.06.2021 ZA TAJOMSTVAMI GLANZENBERGU!

Pešia výprava na významnú banskoštiavnickú archeologickú lokalitu Staré mesto – Glanzenberg.

Pešia výprava na významnú banskoštiavnickú archeologickú lokalitu Staré mesto – Glanzenberg. 
S exkluzívnym komentárom archeológa Dr. Jozefa Labudu. 
Čo uvidíte a čo sa dozviete?
Získate komplexný pohľad na hodnoty archeologickej lokality Glanzenberg – Ligotavá hora. Objavíte najstaršie bane – povrchové dobývky. Zakonzervované ruiny kráľovského stredovekého hradu a gotickej hradnej kaplnky, mohutné valové opevnenie, hradnú cisternu. Dom skúšača rúd a zvyšky taviacej pece. Baštu so strieľňou. Pôsobivé výhľady na Banskú Štiavnicu, Sitno a podsitniansky kraj. 

Kde: Banská Štiavnica
Kedy: sobota 19.júna 2021 o 14.00 hod 
Štart: Námestie Sv. Trojice 6 – pred Informačným centrom 
Trvanie: cca 2 hodiny, nenáročná turistika   
Cena: dospelý 5,- €; študenti, dôchodcovia 2,- €; deti do 15. rokov ZDARMA, vstupenky na podujatie dostupné v Infocentre    
Kontakt: propagacia@muzeumbs.sk, infobs@muzeumbs.sk, 045 692 05 35  
Organizátor: Slovenské banské múzeum, www.muzeumbs.sk  

Podujatie je súčasťou Európskych dní archeológie.

Článok môžete komentovať ...