02.04.2019 Výstava: Oľga Kuchtová: Krajina so snom

Priestor oslobodeného času, Galéria Jozefa Kollára.

Oľga Kuchtová: Krajina so snom

Kurátorky výstavy: Mária Janušová & Lucia Tkáčová

Vernisáž: 6. apríla o 17:00 hod.

Výstava potrvá do 2.6.2019

Miesto: Priestor oslobodeného času, Galéria Jozefa Kollára

Prvou výstavou celoročného projektu Zlaté časy je Krajina so snom Oľgy Kuchtovej. Výstavou pani Kuchtovej zároveň vrámci Galérie J. Kollára otvárame Priestor oslobodeného času - galériu v galérii, určenú na prezentáciu neprofesionálnych výtvarníčok a výtvarníkov zo Štiavnice a okolia. Priestor je kurátorsky vedený tímom Galérie HIT, jeho program bude zostavený zo záujemkýň a záujemcov, ktorí sa prihlásia vo verejnej výzve. 

Štátna galéria je priestor, ktorý patrí všetkým. Je to miesto pre zdieľanie krásy, myšlienok a nadšenia, priestor na vytrhnutie sa z otupnej každodennosti a z únavného kolobehu podávania výkonov. Môžeme sa tu oslobodiť od pravidiel vonkajšieho sveta, od súťaže a meritokracie; je to autonómny mikro priestor, v ktorom sa riešia makro problémy sveta. Štátna galéria nemá byť vežou zo slonovej kosti, mauzóleom ani hermetickou lóžou. Naopak, mala by byť živým a prístupným miestom pre výmenu myšlienok a budovanie spoločenstva.

Slovo amatér pochádza zo slova milovať (francúzsky aimez, l'amateur), amatér teda znamená milovník. Práve takýchto ľudí vám budeme počas roka Mesta kultúry postupne predstavovať v Priestore oslobodeného času - ľudí, ktorí tvoria v skrytosti, bez očakávania úspechu, len tak, pre radosť. Priestor oslobodeného času nie je o teórii, ani o kunsthistorických kategóriách. Je o entuziazme a o ľuďoch, ktorí umenie milujú, robia ho a žijú ním.

Na inauguračnú výstavu v Priestore oslobodeného času sme sa rozhodli osloviť známu Štiavničanku, aktivistku a maliarku pani Oľgu Kuchtovú. Pani Kuchtová sa vo svojej tvorbe venuje predovšetkým svojmu milovanému mestu, ale jej záujem sa rozširuje aj na zobrazenie krajiny ako takej, skutočnej aj vysnívanej.

V našom kurátorskom výbere vám predstavujeme dve polohy jej tvorby - Oľgu Kuchtovú ako citlivú pozorovateľku skutočnosti, aj ako zaznamenávateľku snov. Pani Kuchtová svoje obrazy nachádza počas dlhých prechádzok po prírode v okolí Štiavnice a zbiera ich do svojho "umeleckého herbára". So záujmom vedkyne pozoruje a opakovane zaznamenáva tie isté miesta v rôznom svetle alebo počasí, vytvárajúc tak akési štúdie premien skutočnosti.

Vo svojej druhej tvorivej polohe je Oľga Kuchtová rojko. Na plátno prenáša svoje vnútorné vízie, fantazijné správy zo skrytých vrstiev skutočnosti. Ukazuje nám Štiavnicu rozprávkovú, surreálnu, kde minulosť vrastá do prítomnosti, bájne zvieratá obývajú svet, budovy rastú na stromoch a magické sa prekrýva s každodenným.

Výstava je koncipovaná ako prechádzka krajinou, pomedzi odrazy skutočného sveta vchádzame do krajiny mýtickej, bájnej. V prvej miestnosti sledujeme autorkine kroky lesmi a lúkami, hmatateľným svetom, ktoré nás v druhej miestnosti dovedú do jej vnútornej krajiny, zeme vysnívanej. Názov výstavy sa v náznaku viaže aj na krajinu v zmysle spoločenstva, miesta s históriou, traumou a nádejou, za ktorého sny pani Kuchtová vždy zápalisto bojovala. Je nám cťou, že môžeme Priestor oslobodeného času otvoriť práve výstavou takej silnej a čarovnej osobnosti, akou pani Kuchtová je.

Článok môžete komentovať ...