19.07.2021 Výstava KLIMATICKÁ SPRAVODLIVOSŤ, Banské múzeum v prírode.

Medzinárodná autorská výstava fotografií o dôsledkoch zmeny klímy.

KLIMATICKÁ SPRAVODLIVOSŤ
Medzinárodná autorská výstava fotografií o dôsledkoch zmeny klímy 

Organizátor: Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica v spolupráci s OZ Priatelia Zeme – CEPA
Charakter podujatia: výstava fotografií
Miesto konania: Slovenské banské múzeum - Banské múzeum v prírode, J.K.Hella 12, Banská Štiavnica, +421 45691 2971, skanzen@muzeumbs.sk
Trvanie podujatia: 2.7. – 29.8.-2021
Otváracie hodiny: júl - august, pondelok – nedeľa, 9.00 – 17.00
Kontakt: Mgr. Emília Švecová, +421 45694 9451, svecova.emilia@muzeumbs.sk
www.muzeumbs.sk

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica preberá štafetu a ponúka prehliadku putovnej výstavy Klimatická spravodlivosť. Sériu 44. emotívnych snímok z 28. krajín a 6. kontinentov  o klimatickej zmene, jej prejavoch, príčinách a dôsledkoch, so zdôraznením aspektu klimatickej spravodlivosti si môžu návštevníci múzea prezrieť v objektoch povrchovej expozície Banského múzea v prírode – skanzenu. Dôležitý a angažovaný výstavný projekt môže svojim posolstvom osloviť stovky prázdninových návštevníkov skanzenu. Slovenské banské múzeum týmto projektom prispieva k aktívnemu dialógu o potrebe hľadania klimatickej spravodlivosti.  Výstavu zostavili Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s partnerskými organizáciami z Rakúska, Španielska, Holandska, Maďarska a Malty.
Rastúce škody spôsobené destabilizáciou podnebia - najmä nedostatok potravín a vody, šírenie chorôb a majetkové škody spôsobené extrémnymi prejavmi počasia – sú globálnou daňou za pohodlie, blahobyt a úroveň materiálnej spotreby väčšiny spoločnosti na Severe. S klimatickou zmenou ide však ruka v ruke aj prehlbujúca sa energetická kríza. Vyše 80 percent primárnych zdrojov energie už dlhé desaťročia tvorí ropa, zemný plyn a uhlie. Tieto fosílne zdroje sa v prírode vytvárali milióny rokov. Hoci sa ich zásoby ešte nedávno zdali obrovské, priemyselná civilizácia ich spotrebúva tempom, pri ktorom sa vyťažiteľné rezervy môžu minúť už za života súčasnej najmladšej generácie. Celosvetová spotreba energie pritom rastie a obnoviteľné zdroje energie z nej kryjú stále iba menej než 15 percent. Sme na prahu energetickej krízy v rozmeroch, ktoré si väčšina z nás vôbec neuvedomuje. Čoraz častejšie sme svedkami extrémnych prejavov počasia – buď mimoriadnych vĺn horúčav a za nimi často nasledujúcich požiarov, alebo prívalových zrážok, povodní a záplav. 
Svet tak čelí niekoľkým vzájomne prepojeným problémom, ktoré nepoznajú hranice a ohrozujú súčasnú podobu civilizácie. Tieto globálne problémy postihnú najmä chudobné a zadlžené krajiny Juhu, ktoré nemajú a ani nebudú mať prostriedky na rýchlu a účinnú adaptáciu. Obeťami sú tak práve tí, čo spotrebúvajú najmenej energie z fosílnych zdrojov.
Výstava putuje po Slovensku v rámci projektu „Vytváranie pilotných kapacít pre koordináciu udržateľnej energetiky v marginalizovaných regiónoch Slovenska“, ktorý je financovaný z programu EUKI – Európska klimatická iniciatíva nemeckého spolkového Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti (BMU). Za stanoviská predložené v rámci výstavy zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a nemusia nevyhnutne odrážať stanoviská donora.

Článok môžete komentovať ...